Vrijstelling voor financiering van eigen woning of voor de kosten die daarna zijn gemaakt 2016

Een kind tussen de 18 en 40 jaar mag gebruikmaken van de eenmalige vrijstelling van € 53.016 als hij het geld gebruikt om:

  • een eigen woning te kopen
  • een eigenwoningschuld af te lossen
  • zijn eigen woning te verbeteren en te onderhouden
  • de erfpachtcanon bij een eigen woning met erfpacht af te kopen
  • de restschuld van een verkochte eigen woning af te lossen

Bent u 40 jaar of ouder, maar is uw partner jonger dan 40 jaar? Dan geldt deze eenmalige vrijstelling ook voor u.

Meer weten over de voorwaarden van de vrijstelling voor de eigen woning? Ga dan naar de pagina Voorwaarden vrijstelling eigen woning.

Meer weten over de eigen woning? Ga dan naar de pagina Wat is een eigen woning?

Let op!

Hebt u in 2016 een schenking ontvangen bestemd voor het kopen van een eigen woning of het aflossen van een deel van de eigenwoningschuld? Dan moet u de schenking nog vóór 31 december 2016 daadwerkelijk daarvoor gebruikt hebben. Hebt u al een eigen woning en is de schenking bestemd voor onderhoud of verbetering van de eigen woning? Dan moet u het geld daarvoor gebruiken vóór 31 december 2018.

Deze vrijstelling geldt voor beide ouders

Dat betekent dat schenkingen die ouders afzonderlijk van elkaar doen, bij elkaar opgeteld moeten worden. Het maakt daarbij niet uit of de ouders zijn gescheiden. Ook dan telt u de bedragen bij elkaar op.

Splitsen van de schenking van € 53.016

Een kind mag het vrijgestelde bedrag van € 53.016 in 1 jaar splitsen. Hij moet minstens € 27.567 gebruiken voor de eigen woning. Het kind mag zelf bepalen wat hij met de € 25.449 doet.

Zie ook

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.