Nationaliteit of geldige verblijfsvergunning

Hebt u niet de Nederlandse nationaliteit? U kunt alleen toeslag krijgen als u legaal in Nederland bent. Dat bent u als u de nationaliteit hebt van een EU-land, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland. Hebt u een andere nationaliteit? Dan hebt u een verblijfsvergunning nodig.

Bent u vluchteling uit Oekraïne? Lees wat de regels voor Oekraïners zijn.

Ik heb de nationaliteit van een EU-land, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland

Als u staat ingeschreven bij de Nederlandse gemeente waar u woont, dan kunt u toeslag krijgen. Woont u met uw partner of gezin in Nederland? Ook uw toeslagpartner moet bij de gemeente staan ingeschreven. Krijgt u huurtoeslag? Dan moeten ook uw kinderen of andere medebewoners bij de gemeente staan ingeschreven.

Ik heb een verblijfsvergunning

Dan kunt u toeslag krijgen zolang de verblijfsvergunning van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) geldig is.

Is uw verblijfsvergunning niet meer geldig? Dan houdt u alleen recht op toeslag als u op tijd verlenging hebt aangevraagd. Ook moest u de toeslag al krijgen toen uw verblijfsvergunning nog geldig was.

Ook uw toeslagpartner moet legaal in Nederland zijn

Dus uw toeslagpartner moet de nationaliteit hebben van een EU-land, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland.

Heeft uw toeslagpartner een andere nationaliteit? Dan heeft uw partner een verblijfsvergunning nodig. U kunt ook toeslag krijgen als uw toeslagpartner een verblijfsvergunning heeft aangevraagd. Of als uw toeslagpartner tegen de afwijzing van een verblijfsvergunning in bezwaar of beroep is gegaan en de uitspraak in Nederland mag afwachten.

Is uw toeslagpartner niet legaal in Nederland? Dan kunt u geen huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag krijgen. Kindgebonden budget kunt u vanaf 1 januari 2022 wél krijgen als uw toeslagpartner niet legaal in Nederland is, maar u en uw kinderen wel.

Voor huurtoeslag moeten ook uw medebewoners vanaf 18 jaar legaal in Nederland zijn

Is uw medebewoner niet legaal in Nederland? Dan kunt u geen huurtoeslag krijgen. Gaat het om een kind onder de 18 jaar? Dan kunt u wél huurtoeslag krijgen als dit kind niet legaal in Nederland is, maar u (en uw toeslagpartner) wel.

Zet uw toeslag stop als u er geen recht meer op hebt

Anders moet u de toeslag die u te veel hebt gekregen, terugbetalen. Lees meer bij Ik wil mijn toeslag stopzetten.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.