Nederlandse nationaliteit of geldige verblijfsvergunning

Als u in Nederland woont, kunt u toeslag krijgen als u de Nederlandse nationaliteit hebt of een verblijfsvergunning. Ook uw toeslagpartner of medebewoner moet legaal in Nederland zijn.

Ik heb de nationaliteit van een EU-land, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland

Als u ingeschreven staat bij de Nederlandse gemeente waar u woont, dan kunt u toeslag krijgen. Voor uw toeslagpartner geldt dit ook. Hebt u huurtoeslag? En hebt u een medebewoner van 18 jaar of ouder? Dan moet ook uw medebewoner bij de gemeente zijn ingeschreven.

Ik heb een verblijfsvergunning

Hebt u van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een verblijfsvergunning gekregen? Dan hebt u recht op toeslag zolang deze verblijfsvergunning geldig is.

Is uw verblijfsvergunning verlopen? Dan houdt u alleen recht op toeslag als u op tijd verlenging hebt aangevraagd. Ook moest u de toeslag al krijgen toen uw verblijfsvergunning nog geldig was.

Toeslagpartner en medebewoners

Is uw toeslagpartner niet Nederlands en heeft deze ook niet de nationaliteit van een EU-land, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland? Dan moet hij een verblijfsvergunning hebben. Heeft hij (nog) geen verblijfsvergunning? Dan kunt u ook toeslag krijgen als hij:

  • een aanvraag voor een verblijfsvergunning heeft gedaan, of
  • tegen een afwijzing in bezwaar of beroep is gegaan en de uitspraak in Nederland mag afwachten

Bent u zelf legaal in Nederland, maar uw toeslagpartner of medebewoner niet? Dan hebt u geen recht op toeslag. U kunt wel huurtoeslag krijgen als uw medebewoner onder de 18 jaar is.

Vergeet niet uw toeslag te stoppen als u er geen recht meer op hebt. Anders moet u de toeslag die u te veel gekregen hebt terugbetalen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.