Nederlandse nationaliteit of geldige verblijfsvergunning

Als u in Nederland woont, kunt u toeslag krijgen als u de Nederlandse nationaliteit hebt of een geldige verblijfsvergunning. Voor uw toeslagpartner en medebewoner (voor de huurtoeslag) geldt dit ook.

Ik heb de nationaliteit van een EU-land, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland

Woont u in Nederland en hebt u de nationaliteit van een EU-land, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland? Als u ingeschreven staat bij de gemeente waar u woont, kunt u toeslag krijgen. U hebt dan geen Nederlandse verblijfsvergunning nodig.

Ik heb een verblijfsvergunning

Hebt u van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een verblijfsvergunning gekregen? Dan hebt u recht op toeslag zolang deze verblijfsvergunning geldig is.

Mijn verblijfsvergunning is niet meer geldig

Is uw verblijfsvergunning verlopen? Dan houdt u alleen recht op toeslag als u op tijd verlenging hebt aangevraagd. Ook moest u de toeslag al krijgen toen uw verblijfsvergunning nog geldig was.

Vergeet niet uw toeslag stop te zetten als u er geen recht meer op hebt. Anders moet u de toeslag die u te veel gekregen hebt terugbetalen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.