Wanneer telt iemand als mijn toeslagpartner?

Uw echtgenoot of geregistreerde partner is uw toeslagpartner. Staat u niet op hetzelfde adres ingeschreven? Dan telt uw toeslagpartner niet mee voor de huurtoeslag.

Is iemand anders uw toeslagpartner?

Hebt u geen echtgenoot of geregistreerde partner? Dan kan iemand anders die op hetzelfde adres is ingeschreven, uw toeslagpartner zijn. Dit is zo als voor u 1 van de volgende situaties geldt:

  1. U hebt een samenlevingscontract afgesloten bij de notaris.
  2. U hebt samen een kind.
  3. U of uw partner heeft een kind van de ander erkend.
  4. U bent partner voor een pensioenregeling.
  5. U hebt samen een koopwoning.
  6. U of 1 van uw medebewoners heeft een inwonend kind jonger dan 18 jaar. Is uw medebewoner een onderhuurder? Dan bent u niet elkaars toeslagpartner.
  7. U bent elkaars fiscale partner voor de inkomstenbelasting.
  8. U was vorig jaar al elkaars toeslagpartner.

U kunt maar 1 toeslagpartner hebben

Woont u met meer mensen in een huis? De eerst mogelijke situatie uit het overzicht hierboven is dan van toepassing. Hebt u bijvoorbeeld met de 1 een kind (situatie 2) en met de ander een koopwoning (situatie 5)? Dan is degene met wie u een kind hebt, uw toeslagpartner.

Ik woon samen met een familielid

Woont u samen met een kind of kleinkind, ouder of grootouder, broer of zus? En geldt voor u 1 van de situaties hierboven? Dan bent u ook elkaars toeslagpartner. Als u samenwoont met uw kind of ouder, moet u allebei 27 jaar of ouder zijn. Anders bent u niet elkaars toeslagpartner.

Iemand gebruikt mijn adres als postadres

Staat iemand op uw adres ingeschreven, maar is het alleen een postadres? Dan is die persoon niet uw toeslagpartner.

Iemand is ten onrechte meegeteld als mijn toeslagpartner

Soms hebben we iemand ten onrechte meegeteld als uw toeslagpartner. Als u het niet met ons eens bent, bel de BelastingTelefoon, dan zoeken we het voor u uit.

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.