Mijn toeslagpartner woont in een verpleeghuis

Bent u getrouwd of geregistreerde partners en wordt uw partner opgenomen in een verpleeg- of verzorgingshuis? Dan blijft u toch elkaars toeslagpartner ook al staat uw partner niet meer op hetzelfde adres ingeschreven. Behalve als u een scheiding of een scheiding van tafel en bed aanvraagt bij de rechtbank. Of een verzoek tot beëindiging van het geregistreerd partnerschap hebt ingediend.

Bent u ongehuwd en wordt uw partner opgenomen in een verpleeg- of verzorgingshuis? U blijft toch elkaars toeslagpartner, ook al staat uw partner niet meer op hetzelfde adres ingeschreven. Behalve als:

  • u of uw partner ons per brief laat weten dat u geen toeslagpartner meer wilt zijn
    Stuur uw brief naar:
    Belastingdienst/Toeslagen
    Postbus 4510
    6401 JA  Heerlen
  • 1 van u een andere toeslagpartner krijgt

Uitzondering voor huurtoeslag

Voor de huurtoeslag moeten u en uw toeslagpartner allebei op hetzelfde adres bij de gemeente staan ingeschreven. Dus als uw toeslagpartner staat ingeschreven op het adres van het verpleeghuis, dan telt uw toeslagpartner niet mee voor de huurtoeslag.

Staat uw toeslagpartner wel ingeschreven op uw woonadres, maar woont uw toeslagpartner langer dan 1 jaar in een verpleeghuis? Dan kunt u dit aan ons doorgeven met het formulier Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag. Wij beoordelen dan of we uw toeslagpartner meetellen voor de huurtoeslag. U kunt een verzoek doen tot het moment dat u een definitieve berekening van uw huurtoeslag ontvangt.

Lees meer hierover bij Iemand in mijn huishouden woont langer dan 1 jaar buitenshuis.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.