Vanaf welk moment zijn wij toeslagpartners?

Het hangt ervan af of u daarvoor al samenwoonde:

Woont u al samen en wordt u toeslagpartner?

Dan gebeurt dat met terugwerkende kracht. Het kan zijn dat u of uw partner over die periode dan toeslag moet terugbetalen.

Vanaf wanneer u toeslagpartners wordt, hangt af van hoelang u al samenwoont.

Uw situatie

Datum waarop u toeslagpartner wordt

Wij woonden dit jaar op 1 januari al samen

U wordt met terugwerkende kracht toeslagpartners vanaf 1 januari.

Wij zijn dit jaar ná 1 januari gaan samenwonen

U wordt met terugwerkende kracht toeslagpartners vanaf de 1e van de maand nadat u op hetzelfde adres bent gaan wonen. Of vanaf de dag van samenwonen, als dat op de 1e was.

Voorbeelden

U woont vanaf 1 februari 2020 samen met iemand die nog niet uw toeslagpartner is. Op 1 juli trouwt u. U wordt met terugwerkende kracht toeslagpartners vanaf 1 februari 2020.

U woont vanaf 15 november 2019 samen met iemand die nog niet uw toeslagpartner is. Op 1 augustus 2020 sluit u een samenlevingscontract bij de notaris. U bent dan elkaars toeslagpartner vanaf 1 januari 2020.

U woont vanaf 15 februari 2020 samen met iemand die nog niet uw toeslagpartner is. Op 23 december 2020 krijgt u samen een kind. U wordt met terugwerkende kracht toeslagpartners vanaf 1 maart 2020.

U woont op 1 januari samen in een woning met iemand die nog niet uw toeslagpartner is. Op 1 maart 2020 koopt u samen een huis. U wordt met terugwerkende kracht toeslagpartners vanaf 1 januari 2020.

Woont u nog niet samen?

Kijk bij uw situatie om te zien wanneer u toeslagpartner wordt:

Uw situatie

Datum waarop u toeslagpartner wordt

Wij zijn getrouwd

 

U bent toeslagpartners vanaf de 1e van de maand na uw trouwen. Of vanaf de trouwdag, als dat de 1e van de maand was.

Voor de huurtoeslag bent u pas toeslagpartners als u op hetzelfde adres woont.

Wij zijn geregistreerde partners

U bent toeslagpartners vanaf de 1e van de maand na registratie. Of vanaf de registratiedatum als dat de 1e van de maand was.

Voor de huurtoeslag bent u pas toeslagpartners als u op hetzelfde adres woont.

Wij hebben een samenlevingscontract getekend

U bent pas toeslagpartners vanaf de 1e van de maand nadat u op hetzelfde adres gaat wonen. Of vanaf de datum van samenwonen, als dat de 1e van de maand is.

Wij hebben samen een huis gekocht

U bent toeslagpartners vanaf de 1e van de maand nadat u op hetzelfde adres gaat wonen. Of vanaf de datum van samenwonen, als dat de 1e van de maand is.

Wij hebben een kind gekregen of worden om een andere reden toeslagpartners

U bent toeslagpartners vanaf de 1e van de maand nadat u op hetzelfde adres gaat wonen. Of vanaf de datum van samenwonen, als dat de 1e van de maand is.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.