Vanaf welk moment zijn wij toeslagpartners?

Het hangt ervan af of u daarvoor al samenwoonde:

Woont u al samen en wordt u toeslagpartner?

Dan gebeurt dat met terugwerkende kracht. Het kan zijn dat u of uw partner over die periode dan toeslag moet terugbetalen.

Vanaf wanneer u toeslagpartner wordt, hangt af van hoe lang u al samenwoont.

Uw situatie

Datum waarop u toeslagpartner wordt

Wij woonden dit jaar op 1 januari al samen

U wordt met terugwerkende kracht toeslagpartner vanaf 1 januari.

Wij zijn dit jaar ná 1 januari gaan samenwonen

U wordt met terugwerkende kracht toeslagpartner vanaf de 1e van de maand nadat u op hetzelfde adres bent gaan wonen. Of vanaf de dag van samenwonen als dat op de 1e was.

Voorbeelden

U woont vanaf 1 februari 2020 samen met iemand die nog niet uw toeslagpartner is. Op 1 juli trouwt u. Dan bent u elkaars toeslagpartner vanaf 1 februari 2020.

U woont op 15 november 2019 samen met iemand die nog niet uw toeslagpartner is. Op 1 augustus 2020 sluit u een samenlevingscontract bij de notaris. U bent dan elkaars toeslagpartner vanaf 1 januari 2020.

U woont vanaf 15 februari 2020 samen met iemand die nog niet uw toeslagpartner is. Op 23 december 2020 krijgt u samen een kind. Dan bent u elkaars toeslagpartner vanaf 1 maart 2020.

Woont u nog niet samen?

Kijk bij uw situatie om te zien wanneer u toeslagpartner wordt.

Uw situatie

Datum waarop u toeslagpartner wordt

Wij zijn getrouwd

 

U bent toeslagpartner vanaf de 1e van de maand na uw trouwen. Of vanaf de trouwdag als dat de 1e van de maand was.

Voor de huurtoeslag bent u pas toeslagpartners als u op hetzelfde adres woont.

Wij zijn geregistreerde partners

 

U bent toeslagpartner vanaf de 1e van de maand na registratie. Of vanaf de registratiedatum als dat de 1e van de maand was.

Voor de huurtoeslag bent u pas toeslagpartners als u op hetzelfde adres woont.

Wij hebben een samenlevingscontract getekend

U bent toeslagpartner vanaf de 1e van de maand nadat u op hetzelfde adres gaat wonen. Of vanaf de datum van samenwonen als dat de 1e van de maand is.

Wij hebben samen een huis gekocht, een kind gekregen of worden om een andere reden toeslagpartners

U bent toeslagpartner vanaf de 1e van de maand nadat u op hetzelfde adres gaat wonen. Of vanaf de datum van samenwonen als dat de 1e van de maand is.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.