Vanaf welk moment zijn wij toeslagpartners?

Het hangt ervan af of u daarvoor al samenwoonde:

Woont u nog niet samen?

Kijk bij uw situatie om te zien wanneer u toeslagpartner wordt.

Uw situatie

Datum waarop u toeslagpartner wordt

Wij zijn getrouwd

 

U bent toeslagpartner vanaf de 1e van de maand na uw trouwen. Of vanaf de trouwdag als dat de 1e van de maand was.

Voor de huurtoeslag bent u pas toeslagpartners als u op hetzelfde adres woont.

Wij zijn geregistreerde partners

 

U bent toeslagpartner vanaf de 1e van de maand na registratie. Of vanaf de registratiedatum als dat de 1e van de maand was.

Voor de huurtoeslag bent u pas toeslagpartners als u op hetzelfde adres woont.

Wij hebben een samenlevingscontract getekend

U bent toeslagpartner vanaf de 1e van de maand nadat u op hetzelfde adres gaat wonen. Of vanaf de datum van samenwonen als dat de 1e van de maand is.

Wij hebben samen een huis gekocht, een kind gekregen of worden om een andere reden toeslagpartners

U bent toeslagpartner vanaf de 1e van de maand nadat u op hetzelfde adres gaat wonen. Of vanaf de datum van samenwonen als dat de 1e van de maand is.

Woont u al samen en wordt u toeslagpartner?

Dan gebeurt dat met terugwerkende kracht. Vanaf wanneer u toeslagpartner wordt, hangt af van hoe lang u al samenwoont.

Uw situatie

Datum waarop u toeslagpartner wordt

Wij woonden dit jaar op 1 januari al samen

U wordt met terugwerkende kracht toeslagpartner vanaf 1 januari.

Wij zijn dit jaar ná 1 januari gaan samenwonen

U wordt met terugwerkende kracht toeslagpartner vanaf de 1e van de maand nadat u op hetzelfde adres bent gaan wonen. Of vanaf de dag van samenwonen als dat op de 1e was.

Voorbeelden

U woont vanaf 1 februari 2019 samen met iemand die nog niet uw toeslagpartner is. Op 1 juli trouwt u. Dan bent u elkaars toeslagpartner vanaf 1 februari 2019.

U woont op 15 november 2018 samen met iemand die nog niet uw toeslagpartner is. Op 1 augustus 2019 sluit u een samenlevingscontract bij de notaris. U bent dan elkaars toeslagpartner vanaf 1 januari 2019.

U woont vanaf 1 mei 2019 samen met iemand die nog niet uw toeslagpartner is. Op 1 augustus krijgt u samen een kind. Dan bent u elkaars toeslagpartner vanaf 1 mei 2019.

Wordt u met terugwerkende kracht toeslagpartners?

Het kan zijn dat u of uw partner dan toeslag moet terugbetalen over de periode die u met terugwerkende kracht toeslagpartners bent geworden.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.