Vanaf welk moment zijn wij toeslagpartners?

Dat hangt af van uw situatie.

Wij wonen nog niet samen

Kijk hieronder op welke datum u elkaars toeslagpartner wordt:

Wanneer worden wij toeslagpartners

Uw situatie

Datum waarop u elkaars toeslagpartner wordt

Wij gaan trouwen

U bent elkaars toeslagpartner vanaf de 1e van de maand na uw trouwen. Of vanaf de trouwdag, als dat de 1e van de maand was.

Voor de huurtoeslag bent u pas elkaars toeslagpartner als u op hetzelfde adres woont.

Wij worden geregistreerde partners

U bent elkaars toeslagpartner vanaf de 1e van de maand na registratie. Of vanaf de registratiedatum als dat de 1e van de maand is.

Voor de huurtoeslag bent u pas elkaars toeslagpartner als u op hetzelfde adres woont.

Wij tekenen een
samenlevingscontract

U bent elkaars toeslagpartner vanaf de 1e van de maand nadat u op hetzelfde adres gaat wonen. Of vanaf de datum van samenwonen, als dat de 1e van de maand is.

Wij kopen samen een huis

U bent elkaars toeslagpartner vanaf de 1e van de maand nadat u op hetzelfde adres gaat wonen. Of vanaf de datum van samenwonen, als dat de 1e van de maand is.

Wij hebben een kind gekregen
of worden om een andere reden elkaars toeslagpartner

U bent elkaars toeslagpartner vanaf de 1e van de maand nadat u op hetzelfde adres gaat wonen. Of vanaf de datum van samenwonen, als dat de 1e van de maand is.

Wij wonen al samen

Vanaf 2021 wordt u elkaars toeslagpartner nádat uw situatie verandert.

Voorbeelden

U woont samen met iemand die nog niet uw toeslagpartner is. U krijgt op 18 oktober 2021 samen een kind. U wordt dan toeslagpartners vanaf 1 november.

U woont samen met iemand die nog niet uw toeslagpartner is. Op 1 mei 2021 koopt u samen een woning. U wordt dan toeslagpartners vanaf 1 mei 2021.

Maar vóór 2021 werkte dit anders. Als u bij elkaar woonde vóórdat u trouwde, een samenlevingscontract tekende, een kind kreeg of samen een huis kocht, werd u al eerder elkaars toeslagpartner. Dus vóór de verandering in uw situatie. Deze terugwerkende kracht gold tot 1 januari van het jaar waarin uw situatie veranderde.

Voorbeelden

U woont al een paar jaar samen met iemand die nog niet uw toeslagpartner is. Op 1 augustus 2020 sluit u een samenlevingscontract af bij de notaris. U bent dan met terugwerkende kracht toeslagpartners vanaf 1 januari 2020.

U woont vanaf 15 februari 2020 samen met iemand die nog niet uw toeslagpartner is. Op 23 december 2020 kreeg u samen een kind. U bent dan met terugwerkende kracht toeslagpartners vanaf 1 maart 2020.

U woont op 1 januari 2020 in een woning samen met iemand die nog niet uw toeslagpartner is. U koopt samen een huis waarin u samen per 1 maart gaat wonen. U bent dan met terugwerkende kracht toeslagpartners vanaf 1 januari 2020.

Soms toeslag terugbetalen

Het inkomen van uw partner telde vanaf het moment dat u elkaars toeslagpartner werd mee voor uw toeslag. Het kan zijn dat u of uw partner over die periode dan misschien toeslag moet terugbetalen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.