Wanneer zijn wij geen toeslagpartners meer?

Hebt u nu een toeslagpartner? Kijk bij uw situatie en lees vanaf welk moment u géén toeslagpartners meer bent.

Wij zijn niet getrouwd

Verhuist u of uw toeslagpartner? En hebt u de verhuizing ook doorgegeven aan de gemeente? Dan bent u geen toeslagpartners meer vanaf de 1e van de maand na de verhuizing.

Wij zijn getrouwd

Vraagt u een echtscheiding aan, gaat u scheiden van tafel en bed of beëindigt u uw geregistreerd partnerschap? En verhuist u of uw toeslagpartner? Dan bent u geen toeslagpartners meer vanaf de 1e van de maand na de verhuizing. Maar alleen als u het volgende óók hebt geregeld:

  • U hebt de verhuizing aan de gemeente doorgegeven.
  • U hebt met Mijn toeslagen de officiële aanvraagdatum van uw scheiding of van de beëindiging van uw partnerschap aan ons doorgegeven.

Voorbeeld

U hebt begin mei een echtscheidingsverzoek ingediend bij de rechtbank en staat vanaf 7 juni niet meer op hetzelfde adres ingeschreven als uw ex. Als u de aanvraagdatum van uw scheiding aan ons doorgeeft, bent u vanaf 1 juli geen toeslagpartners meer. Geeft u deze datum niet aan ons door? Dan blijft u elkaars toeslagpartner tot de scheiding definitief is.

 Lees meer bij Wij gaan uit elkaar - wat moet ik regelen voor mijn toeslag?

Krijgt u huurtoeslag?

Dan maakt het niet uit of u wel of niet getrouwd bent.

Verhuist u of uw toeslagpartner? En hebt u de verhuizing ook doorgegeven aan de gemeente? Dan bent u voor uw huurtoeslag geen toeslagpartners meer vanaf de 1e van de maand na de verhuizing.

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.