Mijn toeslagpartner woont in een verpleeghuis

Gaat uw partner naar een verpleeg- of verzorgingshuis? Dan blijft u toch elkaars toeslagpartner ook al staat uw partner niet meer op hetzelfde adres ingeschreven. Behalve als:

  • u of uw partner ons per brief laat weten dat u geen toeslagpartner meer wilt zijn. U hoeft niet beiden de brief te ondertekenen. U krijgt binnen 8 weken een reactie op uw brief.

    Stuur uw brief naar:
    Belastingdienst/Toeslagen
    Postbus 4510
    6401 JA  Heerlen
  • 1 van u een andere toeslagpartner krijgt

Uitzondering voor huurtoeslag

Voor de huurtoeslag moeten u en uw toeslagpartner allebei op hetzelfde adres bij de gemeente staan ingeschreven. Dus als uw toeslagpartner staat ingeschreven op het adres van het verpleeghuis, dan telt uw toeslagpartner niet mee voor de huurtoeslag.

Staat uw toeslagpartner wel ingeschreven op uw woonadres, maar woont uw toeslagpartner langer dan 1 jaar in een verpleeghuis? Of weet u nu al dat het verblijf langer zal duren dan 1 jaar? Dan kunt u dit aan ons doorgeven met het formulier Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag. Wij beoordelen dan of we uw toeslagpartner niet meer meetellen. We tellen vanaf het moment dat uw toeslagpartner niet meer thuis woont. U kunt nog een verzoek doen tot 5 jaar ná het jaar waar het verzoek over gaat.

Lees meer hierover bij Huurtoeslag als iemand in mijn huishouden langer dan 1 jaar niet thuis woont.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.