Toeslagpartner: een partner die meetelt voor de toeslagen

Bij toeslagen spreken we niet over een partner, maar over een 'toeslagpartner'. Als u een toeslagpartner hebt, telt het inkomen van beiden mee voor uw toeslag. U krijgt de toeslag samen.

Wie is mijn toeslagpartner?

Bent u getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap? Dan is uw partner uw toeslagpartner. Maar ook iemand anders die op uw adres ingeschreven staat, kan uw toeslagpartner zijn. Dit is zo als voor u 1 van de volgende situaties geldt:

  1. U hebt een samenlevingscontract afgesloten bij de notaris.
  2. U hebt samen een kind.
  3. U of uw partner heeft een kind van de ander erkend.
  4. U bent partner voor een pensioenregeling.
  5. U hebt samen een koopwoning en woont daar allebei.
  6. U of 1 van uw medebewoners heeft een kind jonger dan 18 jaar dat op uw adres staat ingeschreven. Is uw medebewoner een onderhuurder? Dan bent u niet elkaars toeslagpartner.
  7. U was vorig jaar al elkaars toeslagpartner.

Woont u met meer mensen in een huis?

Dan geldt de eerst mogelijke situatie uit het overzicht hierboven. Hebt u bijvoorbeeld met de één een kind (situatie 2) en met de ander een koopwoning (situatie 5)? Dan is degene met wie u een kind hebt uw toeslagpartner.

Woont u samen met een kind of kleinkind, ouder of grootouder, broer of zus?

Geldt voor u 1 van de situaties hierboven? Dan bent u ook elkaars toeslagpartner. Maar woont u samen met uw kind of ouder? Dan bent u alleen elkaars toeslagpartner als u beiden 27 jaar of ouder bent. Twijfelt u hoe het zit? Check dit met het hulpmiddel Heb ik een toeslagpartner?

Krijgt u huurtoeslag?

Uw echtgenoot of geregistreerd partner die niet op hetzelfde adres staat ingeschreven als u, telt voor de huurtoeslag niet mee als toeslagpartner, maar wél voor de andere toeslagen.

Vanaf welk moment telt iemand mee als mijn toeslagpartner?

U bent elkaars toeslagpartner vanaf het moment dat 1 van de situaties hierboven voor u geldt. Lees meer bij Vanaf welk moment zijn wij toeslagpartners?

Tot en met 2020 kon u met terugwerkende kracht toeslagpartners worden als u al eerder samenwoonde. Lees hoe het zit bij Vanaf welk moment zijn wij toeslagpartners? (regels tot en met 2020).

Hoe zit het als wij geen toeslagpartners meer zijn? Moet ik iets doen?

Als u gaat scheiden of uit elkaar gaat, bent u meestal geen toeslagpartners meer. Hoe dat precies werkt, hangt ervan af of u getrouwd was, geregistreerd partners was of samenwoonde.

Lees hoe het zit en wat u moet regelen bij Wij gaan uit elkaar – wat moet ik regelen voor mijn toeslag?

Uitzonderingssituaties

Postadres

Woont iemand niet bij u, maar staat deze persoon wel op uw adres ingeschreven met een postadres? Dan is die niet uw toeslagpartner.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.