Betalingscapaciteit als u een toeslag moet terugbetalen

Het bedrag van uw betalingscapaciteit is het bedrag dat u per jaar kunt missen. Uw betalingscapaciteit berekenen wij met de inkomsten, bezittingen en uitgaven die op deze pagina staan. U vult deze in op het formulier Verzoek persoonlijke betalingsregeling toeslagen.

Inkomsten en bezittingen

 • netto-inkomen
 • vakantiegeld, 13e maand, winstdeling, extra vergoedingen en bijverdiensten
 • spaargeld
 • voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting
 • de waarde van beleggingen, rente en dividend
 • ontvangen alimentatie
 • de waarde van uw auto
 • de waarde van andere bezittingen zoals antiek, een caravan of boot (maar niet uw huis)

Uitgaven

 • maandelijkse woonlasten
 • premies voor zorgverzekeringen
 • het normbedrag voor uw levensonderhoud, lees meer op de pagina Kwijtschelding
 • alimentatie die u verplicht bent te betalen

Hoe wordt mijn nieuwe maandbedrag bepaald?

Om te bepalen wat uw nieuwe maandbedrag wordt, kijken wij naar het totaal van uw inkomsten, uitgaven en bezittingen. Ook de gegevens van uw toeslagpartner tellen daarbij mee. Hebt u of uw toeslagpartner bezittingen? Dan kunt u geen persoonlijke betalingsregeling krijgen. Zijn er geen of onvoldoende bezittingen? Dan beoordelen wij hoe groot uw betalingscapaciteit is om de toeslag terug te betalen.

Wij houden hierbij rekening met uw hypotheek en schulden bij de gemeente, het waterschap of de Belastingdienst. We houden geen rekening met afbetalingen voor dingen die u hebt gekocht.

Mijn betalingscapaciteit is te laag om een toeslag terug te betalen

Is uw betalingscapaciteit te laag om een bedrag terug te betalen? Dan kunnen wij besluiten geen maatregelen te nemen om dit bedrag, of een deel ervan, van u terug te krijgen. Het bedrag wordt niet kwijtgescholden. Krijgt u binnen 3 jaar een eenmalige nabetaling van een toeslag of een teruggaaf inkomstenbelasting? Dan verrekenen wij die met het bedrag dat u moet terugbetalen. 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.