Definitieve berekening als iemand is overleden

Als iemand is overleden, dan sturen wij nog een definitieve berekening van de toeslagen. Hoe dat gaat hangt ervan af of de overledene alleen woonde:

De overledene woonde niet alleen

Na afloop van het jaar krijgt u een definitieve berekening van de toeslagen. Daarin telt het inkomen van de overleden persoon mee tot de datum van overlijden. Uw eigen inkomen telt mee voor het hele jaar. Voor de huurtoeslag telt het inkomen van een eventuele medebewoner ook voor het hele jaar mee.  

Is uw inkomen gestegen, dan kan bij de definitieve berekening blijken dat u samen te veel toeslag hebt gekregen. Als dat zo is, moet u dat deel  terugbetalen. Stond de toeslag op naam van de overledene? Kijk of u gebruik kunt maken van de 10%-regeling. Want zo kunt u misschien voorkomen dat u toeslag moet terugbetalen.

Wordt het inkomen in uw huishouden lager na het overlijden van uw partner? Dan krijgt u misschien meer toeslag. Mogelijk voldoet u nu ook aan de voorwaarden voor een andere toeslag. Maak een proefberekening om dit na te gaan.

De overledene woonde alleen

Als de gegevens bekend zijn, dan krijgen de erfgenamen een definitieve berekening van de toeslagen. Voor de berekening van het inkomen van de overledene rekenen we zijn inkomen om naar een jaarinkomen.  

In de definitieve berekening staat of de overledene het juiste bedrag heeft gekregen. Heeft de overledene te weinig gekregen? Dan betalen wij alsnog uit. Heeft de overledene te veel gekregen? Dan moeten de erfgenamen dit bedrag terugbetalen.

Blijkt uit de definitieve berekening dat er toeslag moet worden terugbetaald? Of dat er misschien meer toeslag wordt uitbetaald als we het lagere inkomen van het jaar ervoor gebruiken? De erfgenamen kunnen ons dan binnen 5 jaar verzoeken om dat inkomen te gebruiken. Gebruik voor het verzoek het formulier Bezwaar definitieve berekening toeslag of stuur een brief naar:


Belastingdienst/Toeslagen
Postbus 4510
6401 JA HEERLEN

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.