Wanneer krijg ik mijn definitieve berekening?

U krijgt uw definitieve berekening als al uw gegevens bekend zijn. Dit is altijd in het jaar nadat u de toeslag kreeg. Want dan is uw definitieve inkomen pas bekend. U kunt de definitieve berekening verwachten tussen 1 juni en 31 december na afloop van het jaar waarvoor u de toeslag kreeg.

Maar soms duurt het langer

In de volgende situaties komt de definitieve berekening later:

U doet aangifte inkomstenbelasting en hebt uitstel

U krijgt de definitieve berekening uiterlijk binnen 6 maanden na de datum van de laatste aanslag die in uw huishouden is ontvangen.

Heeft u of die andere persoon uitstel voor het doen van aangifte? Dan krijgt u uw definitieve berekening ook later.

U hebt buitenlands inkomen

Hebt u of iemand anders in uw huishouden buitenlands inkomen waarvoor het formulier ‘Opgaaf wereldinkomen’ ingevuld moet worden? Degene die dat moet doen krijgt dan eerst een beschikking ‘Niet in Nederland belastbaar inkomen’. Daarna krijgt u binnen 8 weken na de datum van deze beschikking de definitieve berekening.

Als het langer duurt, krijgt u een brief

Zijn van u of iemand anders in uw huishouden nog niet alle gegevens bekend? Pas als we deze gegevens hebben, krijgt u de definitieve berekening. Is dat na 31 december? Dan krijgt u een brief van ons.

Zijn we te laat met uw definitieve berekening?

Hebt u nog geen definitieve berekening gekregen en hadden we die u al wel moeten sturen? En hebt u geen bericht van ons gekregen dat u de berekening later ontvangt? Dan kunt u ons in gebreke stellen. Lees hoe u dat doet.

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.