Definitieve berekening van mijn toeslagen

Kreeg u vorig jaar toeslag? Dat was een voorschot. Als we alle definitieve gegevens hebben, berekenen we uw definitieve toeslag. Dan kijken we op hoeveel toeslag u recht had.

Wanneer krijg ik de definitieve berekening?

U krijgt de definitieve berekening als al uw gegevens bekend zijn. Lees meer bij Wanneer krijg ik de definitieve berekening van mijn toeslag?

Hoe krijg ik bericht?

U ziet de definitieve berekening in Mijn toeslagen. En u krijgt bericht in uw Berichtenbox op MijnOverheid en per post.

Wat staat er in de definitieve berekening?

U ziet hoeveel toeslag u definitief krijgt. En of u te veel of te weinig voorschot hebt gekregen, of precies het juiste bedrag. In Mijn toeslagen ziet u met welke gegevens we uw toeslag hebben berekend.

We vragen u soms om extra gegevens

Hebben we extra gegevens nodig om uw toeslag definitief te berekenen? Dan krijgt u een brief. Bijvoorbeeld als we geen jaaropgaaf van uw kinderopvang hebben gekregen.

Rente na 1 juli

Krijgt u de definitieve berekening na 1 juli? Als u nog een bedrag te goed hebt, dan krijgt u hier rente over. Moet u een bedrag terugbetalen, dan betaalt u rente.

De hoogte van de rente is 4% per jaar. De rente wordt gerekend vanaf 1 juli tot de datum van uw definitieve berekening.

Let op
Om de gevolgen van het coronavirus te verzachten, hebben wij de rente in 2020 tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Het tarief van 0,01% gold vanaf 1 juni 2020 tot 1 oktober 2020.

Nieuwe gegevens bij ons bekend na de definitieve berekening?

Het kan voorkomen dat bij ons nieuwe gegevens bekend worden nadat uw toeslag definitief is berekend. Blijkt het inkomen hoger of lager nadat uw toeslag definitief is berekend? Dan krijgt u altijd een nieuwe definitieve berekening. Gaat het om andere gegevens dan het inkomen? Dan kunt u een nieuwe berekening krijgen tot 5 jaar na het jaar waarvoor u de toeslag kreeg.

Nog vragen?

Kijk voor het antwoord op uw vraag bij:

 

Video Toeslagen, dat werkt zó

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.