Wij woonden in 2017 vanwege een handicap in een aangepaste woning

Bent u, of is uw toeslagpartner of medebewoner gehandicapt en woonde u in 2017 u in een aangepaste woning? Dan kon u meer huurtoeslag krijgen. Of u kon huurtoeslag krijgen terwijl uw huur hoger was dan de maximale huur voor 2017.

Mijn huur was lager dan de maximale huur voor huurtoeslag

Was uw huur lager dan € 710,68? Dan kunt u een hoger bedrag aan huurtoeslag krijgen dan in een 'normale' situatie. Bovenop uw huurtoeslag krijgt u een vergoeding. Deze vergoeding is 40% van het deel van de huur dat uitkomt boven € 592,55 bij een huishouden van 1 of 2 personen of € 635,05 bij 3 of meer personen.

Let op!

Was u alleenstaand of had iemand in uw huishouden de AOW-leeftijd? Dan kreeg u de extra huurtoeslag al.

Voorbeeld

U woonde met 2 personen in een aangepaste woning met een huur van € 600 per maand. U krijgt dan huurtoeslag voor een huur van € 592,55. Daarnaast krijgt u 40% van € 600 - € 592,55 = € 2,98 per maand extra.

Mijn huur was hoger dan de maximale huur voor huurtoeslag

Was uw huur hoger dan € 710,68? Dan kon u toch recht hebben op huurtoeslag. De huurtoeslag wordt dan wel berekend tot die € 710,68.

Hoe geef ik dit door?

Kreeg u nog geen huurtoeslag? Vraag de toeslag aan met Mijn toeslagen. U krijgt van ons een beschikking waarbij wij nog geen rekening hebben gehouden met uw bijzondere situatie. Het kan ook een afwijzing zijn van uw aanvraag. Nadat u deze beschikking hebt gekregen, geeft u uw bijzondere situatie door met het formulier Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag.

Kreeg u al huurtoeslag? En hebben wij nog geen rekening gehouden met uw bijzondere situatie? Geef dit dan door met het formulier Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag. Dan passen wij uw huurtoeslag aan.

U kunt uw verzoek ook nog doen nadat u de definitieve berekening hebt gekregen. Dat kan tot 5 jaar na het jaar waarover de definitieve berekening gaat. Hebt u de definitieve berekening pas na een paar jaar ontvangen en kunt u daardoor niet meer binnen 5 jaar een verzoek doen? Dan hebt u langer de tijd. U kunt uw verzoek nog indienen tot 1 jaar na ontvangst van de definitieve berekening.

Bewijs

Stuur kopieën van de volgende 2 bewijzen mee:

  • Het indicatiebesluit van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Daarin staat dat u, uw toeslagpartner of medebewoner een Wlz-indicatie heeft (Wet langdurige zorg). Of een kopie van de indicatie voor woonaanpassingen uit de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).
  • Een subsidiebeschikking. Dit is het bewijs dat het huis voor een gehandicapte is gebouwd. Of dat het is verbouwd met subsidie van de Wvg/WMO of een vergelijkbare regeling. Vraag dit na bij uw verhuurder.

Een verklaring van een huisarts of een andere verklaring is niet geldig.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.