Voorwaarden voor huurtoeslag in 2017

Om huurtoeslag te krijgen, moeten u, uw eventuele toeslagpartner en medebewoners voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U en de verhuurder hebben een huurcontract getekend.
  • U huurt een zelfstandige woonruimte.
  • U betaalt de huur en kunt dit aantonen met bankafschriften.
  • U, uw eventuele toeslagpartner en medebewoners staan bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres.
  • U, uw eventuele toeslagpartner en medebewoners hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
  • Uw huur, (gezamenlijke) inkomen en vermogen zijn niet te hoog. 

Hoe hoog mag mijn huur, inkomen en vermogen zijn?

Kijk hieronder bij uw situatie.

Ik woon alleen

Ik woon niet alleen

Ik ben jonger dan 18 Ik ben jonger dan 18
Ik ben 18 of ouder, maar jonger dan 23 Ik ben 18 of ouder, maar jonger dan 23
Ik ben 23 of ouder, maar jonger dan de AOW-leeftijd Ik ben 23 jaar of ouder, maar jonger dan de AOW-leeftijd
Ik heb de AOW-leeftijd Ik heb de AOW-leeftijd

Bijzondere situaties

In enkele bijzondere situaties kunt u ook huurtoeslag krijgen of meer dan normaal. Bijvoorbeeld als iemand in uw huishouden gehandicapt is. Er gelden dan afwijkende voorwaarden. 

Woningen waarvoor u géén huurtoeslag kunt krijgen

U kunt niet voor elke woning huurtoeslag krijgen. Bijvoorbeeld als u in een vakantiewoning woont. Of op een woonboot.

Lees meer bij Voor welke woningen krijg ik geen huurtoeslag?

Woont of werkt u in het buitenland?

U kunt geen huurtoeslag krijgen als u in het buitenland woont.

Als u in het buitenland werkt maar in Nederland woont, kunt u wél huurtoeslag krijgen. Dan gelden dezelfde voorwaarden als wanneer u in Nederland zou werken.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.