Hoeveel vermogen mag ik in 2015 hebben voor huurtoeslag?

In de tabel staat hoeveel vermogen u, uw toeslagpartner en uw medebewoner per persoon mochten hebben om huurtoeslag te krijgen. Het gaat om het vermogen op 1 januari 2015.

Uw situatie Vermogensvrijstelling per persoon

U was in 2015 jonger dan de AOW-leeftijd.

 € 21.330

U was in 2015 jonger dan de AOW-leeftijd en een alleenstaande ouder. U kreeg van 1 juli t/m 31 december 2005 huursubsidie bij een vermogen van meer dan € 20.300. In 2006 t/m 2014 kreeg u huurtoeslag en in 2015 had u recht op de verhoging van het kindgebonden budget voor alleenstaande ouders.

 € 42.660

U had of bereikte in 2015 de AOW-leeftijd. Uw inkomen was niet meer dan € 14.431.

 € 49.566

U had of bereikte in 2015 de AOW-leeftijd. Uw inkomen was meer dan  € 14.431 maar niet meer dan € 20.075.

 € 35.448

U had of bereikte in 2015 de AOW-leeftijd. Uw inkomen was meer dan € 20.075.

 € 21.330

Let op!

Had u in 2015 de AOW-leeftijd en doet u aangifte inkomstenbelasting? Ga dan uit van het inkomen uit werk en woning vóór aftrek van uw persoonsgebonden aftrekposten.

Te veel vermogen?

Had u op 1 januari 2015 te veel vermogen? Dan had u in 2015 het hele jaar geen recht op huurtoeslag.

Ik bereikte in 2015 de AOW-leeftijd

Bent u geboren na 31 oktober 1949 en voor 1 oktober 1950? Dan bereikte u in 2015 de AOW-leeftijd. Voor uw vermogen op 1 januari 2015 mag u dan toch al uitgaan van de vrijstelling die gold voor iemand met de AOW-leeftijd. Zie ook: Wanneer bereikt u de AOW-leeftijd?  

Tel groene beleggingen mee

Als u aangifte inkomstenbelasting doet, kunt u een vrijstelling krijgen voor groene beleggingen. Maar voor de huurtoeslag geldt deze vrijstelling niet. Tel uw groene beleggingen dus mee als vermogen.

Ik heb niet het hele jaar een toeslagpartner of medebewoner

Had u maar voor een deel van het jaar een toeslagpartner of medebewoner? Dan hoeft u zijn vermogen niet mee te rekenen. 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.