Ik stop met werken of word werkloos

Werkt u niet meer en gaat uw kind nog wel naar de opvang? Vanaf de eerste dag dat u gestopt bent met werken hebt u nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag. U hoeft uw toeslag dus niet meteen stop te zetten.

Wat moet ik doen?

Uw toeslag loopt automatisch door op basis van uw oude situatie. Maar omdat uw inkomen verandert, hebt u misschien recht op een ander bedrag. Geef daarom snel uw nieuwe inkomen aan ons op met Mijn toeslagen. Dan passen we uw toeslag aan.

Verandert er iets in de opvang? Ook dat moet u aan ons doorgeven.

En als de 3 maanden voorbij zijn?

Soms kunt u ook kinderopvangtoeslag krijgen als u niet werkt. Kijk bij uw situatie of dat kan:

Misschien kunt u nog toeslag krijgen voor de opvanguren die u dit jaar nog over hebt

Daarvoor moet u weten op hoeveel uren u recht had toen u nog werkte. Dat berekent u per maand.

Is  uw kind minder naar de opvang gegaan? Dan mag u de uren die u nog over hebt tot het einde van het jaar gebruiken voor opvang.

Voorbeeld

U werkt 25 uur per week. U kunt dan toeslag aanvragen voor maximaal 153 uur dagopvang per maand. Vanaf 1 februari wordt u werkloos. U hebt vanaf dat moment nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag. Daarna mag u de uren opmaken die u over hebt.

Van januari tot en met april had u recht op 4 maanden x 153 uur = 612 uur. Is uw kind minder uren naar de opvang gegaan? Dan mag u de uren die u nog over hebt tot het einde van het jaar opmaken.

Bent u een traject naar werk, opleiding of inburgeringscursus gaan volgen waarmee u nu gestopt bent? Het kan zijn dat u dan meer uren mag opmaken. Maak voor die maanden daarom een aparte berekening.

Wanneer moet ik mijn toeslag stopzetten?

Hebt u alle uren opgemaakt en kunt u geen kinderopvangtoeslag meer krijgen? Dan moet u de toeslag stopzetten.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.