Ik heb langdurige zorg nodig

Vanaf 2021 kunt u ook kinderopvangtoeslag krijgen als u of uw toeslagpartner langdurige zorg nodig heeft. Dit kan alleen als u een Wlz-indicatie hebt van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Wlz staat voor Wet langdurige zorg. U of uw partner moet dan wel werken of studeren, een traject naar werk volgen of een inburgeringstraject doen. Hebt u geen partner? Dan kunt u geen kinderopvangtoeslag krijgen.

Ik woon in het buitenland

Woont u of uw partner in een EU-land, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland? Alleen als u een Wlz-indicatie uit Nederland hebt, kunt u kinderopvangtoeslag krijgen.

Bel de BelastingTelefoon als 1 van deze situaties voor u geldt.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.