Kinderopvangtoeslag 2017

Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van kinderopvang.

Kinderopvangtoeslag aanvragen

U kunt geen kinderopvangtoeslag voor 2017 meer aanvragen. Dit moest u doen binnen 3 maanden na de maand waarin u recht op de toeslag had.

Kan ik kinderopvangtoeslag krijgen?

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan de voorwaarden voldoen.

Hoeveel kinderopvangtoeslag kan ik krijgen?

Dit hangt af van de hoogte van uw inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang. U kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. Er geldt ook een maximumuurtarief.

Lees meer bij Welk deel van de opvangkosten krijg ik vergoed?

Wijzigingen doorgeven

Krijgt u kinderopvangtoeslag en verandert er iets in uw situatie? Als bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt of het aantal opvanguren, dan heeft dat gevolgen voor uw toeslag. U moet veranderingen in uw situatie binnen 4 weken aan ons doorgeven. Lees meer bij Welke wijzigingen moet ik doorgeven?

Uitbetalen aan de kinderopvang

Wij betalen de kinderopvangtoeslag uit op uw eigen rekening. Maar u kunt het bedrag ook rechtstreeks op de rekening van het kindercentrum of gastouderbureau laten storten. De opvang verrekent de toeslag dan met de opvangkosten die u aan hen moet betalen. 

Wilt u dat wij uitbetalen aan uw kinderopvang? Lees wat u dan moet doen bij Ik wil de kinderopvangtoeslag aan mijn kinderopvang laten uitbetalen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.