Geregistreerde kinderopvang

U bepaalt zelf naar welke kinderopvang uw kind gaat. Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moet de opvanginstelling geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Voor welke opvang krijg ik kinderopvangtoeslag?

U kunt kinderopvangtoeslag krijgen voor opvang bij een:

  • kindercentrum
    Het kan gaan om dagopvang of om buitenschoolse opvang (BSO).
  • gastouder

Sinds 1 januari 2018 kunt u ook kinderopvangtoeslag krijgen als uw kind naar een voormalig peuterspeelzaal (nu kinderdagverblijf) gaat.

Geen kinderopvangtoeslag

Voor de volgende vormen van opvang krijgt u geen kinderopvangtoeslag:

  • tussenschoolse opvang
    Voor deze opvang kunt u nooit kinderopvangtoeslag krijgen. Ook niet als uw kind overblijft bij een geregistreerde gastouder of kindercentrum.
  • opvang die niet in het LRK geregistreerd is, bijvoorbeeld opvang door vrienden of familie

Let op!

U kunt kinderopvangtoeslag krijgen tot de 1e dag van de maand waarop uw kind naar het voortgezet onderwijs gaat.


Opvang is failliet of sluit

Sluit uw kinderopvang of gaat de opvang failliet? Dan is de opvang niet meer geregistreerd. U moet dan doorgeven dat er iets verandert in de opvang. Lees meer bij Wijzigingen doorgeven: Mijn kinderopvang is failliet of sluit.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.