Opvang bij een gastouder

U kunt alleen kinderopvangtoeslag krijgen als uw gastouder is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). 

De opvang kan plaatsvinden in uw eigen huis of in het huis van de gastouder. Of in het huis van een andere ouder die gebruikmaakt van dezelfde gastouder. De gastouder heeft voor elke locatie een apart registratienummer. Ook het gastouderbureau waarbij uw gastouder is aangesloten, moet geregistreerd staan. 

U betaalt de kosten van de gastouderopvang aan het gastouderbureau. Rekent het gastouderbureau bemiddelingskosten en staan deze kosten apart op de factuur? Dan mag u de bemiddelingskosten meenemen in het uurtarief voor uw kinderopvangtoeslag.

Maakt u zelf afspraken met een gastouder, zonder tussenkomst van een gastouderbureau? Dan krijgt u geen kinderopvangtoeslag, ook niet als deze gastouder is ingeschreven bij een geregistreerd gastouderbureau.

Ik ben zelf gastouder

Hebt u alleen inkomsten uit gastouderopvang? En gaat uw kind naar de gastouderopvang? Dan kunt u geen kinderopvangtoeslag krijgen. Gaat uw kind naar een kindercentrum? Dan kunt u wel kinderopvangtoeslag krijgen.  

Hebt u naast uw inkomsten uit gastouderopvang ook nog inkomsten uit ander werk? En gaat uw kind naar de gastouderopvang? Dan kunt u alleen kinderopvangtoeslag krijgen voor de uren die u besteedt aan ander werk.

Hebt u naast uw inkomsten uit gastouderopvang ook nog inkomsten uit ander werk? En gaat uw kind naar een kindercentrum? Dan kunt u kinderopvangtoeslag krijgen voor de uren die u werkt als gastouder en voor de uren die u besteedt aan ander werk.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.