Ik woon in het buitenland

Woont u met uw kind in het buitenland? Dan kunt u alleen kinderopvangtoeslag krijgen als u in een EU-land, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland woont en uw kind daar naar de opvang gaat. U moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als wanneer u in Nederland zou wonen. In sommige situaties zijn er aanvullende regels.

Ik heb een toeslagpartner

U kunt alleen kinderopvangtoeslag krijgen als uw partner in een EU-land, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland woont. U en uw toeslagpartner moeten beiden werken, een opleiding, een traject naar werk of een inburgeringscursus volgen bij een gecertificeerde instelling. U moet dat in Nederland doen. Uw toeslagpartner mag dat in Nederland doen, maar ook in het land waar u woont.

Is uw toeslagpartner jonger dan 18 en volgt hij een opleiding in het buitenland? Dan moet hij een uitkering ontvangen die vergelijkbaar is met de Nederlandse bijstand.

Volgt uw toeslagpartner een traject naar werk en ontvangt hij een uitkering in het buitenland? Dan mag dat een uitkering en voorziening zijn die vergelijkbaar is met een Nederlandse uitkering en voorziening.

Degene die in Nederland werkt, moet de kinderopvangtoeslag aanvragen. Of degene die in Nederland een traject naar werk, een studie of een inburgeringscursus volgt bij een gecertificeerde instelling.

Mijn kind gaat naar een buitenlandse kinderopvang

Gaat uw kind naar een buitenlandse kinderopvang? Dan moet het kindercentrum, het gastouderbureau of de gastouder geregistreerd staan. Lees meer hierover bij Registratie buitenlandse kinderopvang

Burgerservicenummer

Wilt u kinderopvangtoeslag aanvragen vanuit het buitenland? Uw toeslagpartner en uw kind(eren) moeten ook een burgerservicenummer (BSN) hebben. Lees meer bij Burgerservicenummer als u in het buitenland woont.

Buitenlandse gezinsbijslagen tellen mee

Als u in het buitenland woont en in Nederland werkt, berekenen wij hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt. Bij de berekening hiervan kijken we naar de gezinsbijslagen die u (en uw partner) in Nederland én in het buitenland krijgt. Denk hierbij aan kinderopvangtoeslag, kinderbijslag, kindgebonden budget of buitenlandse varianten daarvan. U krijgt in totaal per kind nooit meer dan het hoogste bedrag aan gezinsbijslagen waarop u recht hebt volgens de Nederlandse regels of de regels van het land waarin u woont.

Uitbetaling

Meestal betalen wij de kinderopvangtoeslag uit, maar in een aantal gevallen betaalt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) uit. De SVB houdt dan rekening met de eventuele andere gezinsbijslagen die u krijgt. Of de SVB de gezinsbijslagen volledig uitbetaalt, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Als na afloop van het jaar blijkt dat u te veel of te weinig kinderopvangtoeslag hebt ontvangen, zorgt de SVB ervoor dat dit verrekend wordt. Meer informatie vindt u op svb.nl/kinderbijslag.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.