Nederlandse nationaliteit of geldige verblijfsvergunning

Als u in Nederland woont, kunt u kinderopvangtoeslag krijgen als u de Nederlandse nationaliteit hebt of een geldige verblijfsvergunning. Voor uw toeslagpartner geldt dit ook.

Hebt u van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een verblijfsvergunning gekregen? Dan hebt u recht op kinderopvangtoeslag zolang deze verblijfsvergunning geldig is.

Mijn verblijfsvergunning is niet meer geldig

U kunt alleen toeslag krijgen zolang uw verblijfsvergunning geldig is. Is uw verblijfsvergunning verlopen? Dan houdt u alleen recht op kinderopvangtoeslag als u op tijd verlenging hebt aangevraagd. Ook moest u al kinderopvangtoeslag krijgen toen uw verblijfsvergunning nog geldig was.

Vergeet niet uw toeslag stop te zetten als u er geen recht meer op hebt. Anders moet u de toeslag die u te veel gekregen hebt terugbetalen.

Ik heb de nationaliteit van een EU-land, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland en woon in Nederland

Woont u in Nederland en hebt u de nationaliteit van een EU-land, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland? Als u ingeschreven staat bij de gemeente waar u woont en u voldoet aan de andere voorwaarden, dan kunt u kinderopvangtoeslag krijgen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.