Tot wanneer kan mijn kind naar de dagopvang of de BSO?

Dagopvang is voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. Bijvoorbeeld een kinderdagverblijf.

Buitenschoolse opvang (BSO) is opvang voor schoolgaande kinderen. De opvang vindt plaats buiten de schooltijden en in de vakanties. Opvang tussen de middag (tussenschoolse opvang) valt hier niet onder.

Dagopvang

U kunt uw kind naar de dagopvang brengen totdat hij voor het eerst naar de basisschool gaat. Als hij ná de zomervakantie voor het eerst naar de basisschool gaat, kan hij tijdens de vakantie nog steeds naar het kinderdagverblijf. En kunt u hier kinderopvangtoeslag voor krijgen.

Ook als uw kind bijvoorbeeld tot aan de zomervakantie een dag in de week naar de basisschool gaat om te wennen, kunt u hem naar de dagopvang blijven brengen.

Voorbeeld 1

Uw kind wordt op 1 augustus 4 jaar oud. Na de zomervakantie heeft hij zijn eerste schooldag. De hele zomervakantie kan hij naar de dagopvang.

Voorbeeld 2

Uw kind wordt op 15 juni 4 jaar oud. Hij gaat in juni en juli, tot de zomervakantie, een dag in de week naar de basisschool om te wennen. Na de zomervakantie gaat hij volledig naar school. De hele vakantie kan hij nog naar de dagopvang.

Buitenschoolse opvang

U kunt uw kind naar de BSO brengen tot de 1e dag van de maand waarop hij naar het voortgezet onderwijs gaan.

Zie ook:

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.