Kinderopvangtoeslag als u in het buitenland werkt

Woont u in Nederland en werkt u in een EU-land, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland? Dan gelden voor u en uw toeslagpartner dezelfde voorwaarden als voor personen die in Nederland werken. Er is wel 1 verschil. Gaat uw kind naar een buitenlandse kinderopvang? Dan moet het kindercentrum, het gastouderbureau of de gastouder in het register buitenlandse kinderopvang staan. Lees hierover bij Registratie buitenlandse kinderopvang.

Buitenlandse toeslagen tellen ook mee

Werkt u in het buitenland, maar woont u in Nederland? Dan berekenen wij hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen. We kijken naar de Nederlandse toeslagen die u (en uw partner) al krijgt. En naar buitenlandse tegemoetkomingen voor uw gezin (gezinsbijslagen). Denk aan kinderbijslag, kindgebonden budget en buitenlandse varianten daarvan. Per kind krijgt u nooit meer dan het hoogste bedrag aan gezinsbijslagen waarop u recht hebt. We passen de Nederlandse regels toe en de regels van het land waarin u woont.

Uitbetaling

Meestal krijgt u de kinderopvangtoeslag van ons. Maar soms betaalt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de toeslag uit. De SVB kijkt naar alle gezinsbijslagen die u al krijgt. Hoeveel u krijgt, hangt af van uw situatie. Na elk jaar krijgt u van ons een definitieve berekening. Hebt u te veel of te weinig gekregen? Dan wordt dat verrekend. Meer informatie vindt u op svb.nl/kinderbijslag.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.