Ik werk in het buitenland

Woont u in Nederland en werkt u in een EU-land, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland? Dan gelden voor u en uw toeslagpartner dezelfde voorwaarden als voor personen die in Nederland werken. Er is echter 1 verschil. Gaat uw kind naar een buitenlandse kinderopvang? Dan moet het kindercentrum, het gastouderbureau of de gastouder zijn opgenomen in het register buitenlandse kinderopvang. Lees meer hierover bij Registratie buitenlandse kinderopvang.

Buitenlandse gezinsbijslagen tellen mee

Als u in Nederland woont en in het buitenland werkt, berekenen wij hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt. Bij de berekening hiervan kijken we naar de gezinsbijslagen die u (en uw partner) in Nederland én in het buitenland krijgt. Denk hierbij aan kinderopvangtoeslag, kinderbijslag, kindgebonden budget of buitenlandse varianten daarvan. U krijgt in totaal per kind nooit meer dan het hoogste bedrag aan gezinsbijslagen waarop u recht hebt volgens de regels van Nederland of het land waarin u woont.

Uitbetaling

Meestal betalen wij de kinderopvangtoeslag uit, maar in een aantal gevallen betaalt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) uit. De SVB houdt dan rekening met de eventuele andere gezinsbijslagen die u krijgt. Of de SVB de gezinsbijslagen volledig uitbetaalt, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Ook als na afloop van het jaar blijkt dat u te veel of te weinig kinderopvangtoeslag hebt ontvangen, zorgt de SVB ervoor dat dit verrekend wordt. Meer informatie vindt u op svb.nl/kinderbijslag.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.