Ik ben student in 2014

Als student kunt u alleen kinderopvangtoeslag krijgen als u een opleiding volgt in Nederland. Het moet gaan om 1 van de volgende opleidingen:

  • vmbo, havo of vwo (zowel regulier voortgezet onderwijs als volwassenenonderwijs)
  • erkende bachelor- of masteropleidingen (hoger beroepsonderwijs, universitair onderwijs en bepaalde vormen van particulier hoger onderwijs)
  • erkende beroepsopleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs (ook particulier middelbaar beroepsonderwijs)

Let op!

U kunt ook kinderopvangtoeslag krijgen als u jonger bent dan 18 jaar, recht hebt op bijstand en een opleiding volgt.

Vergoeding gemeente

U of uw toeslagpartner betaalt de kosten voor kinderopvang. Vergoedt de gemeente een deel van deze kosten? Dan hoeft u dit niet op te geven voor uw kinderopvangtoeslag.

Ik volg volwassenenonderwijs

U kunt ook kinderopvangtoeslag krijgen als u bij een Regionaal Opleidingencentrum (ROC) beroepsonderwijs volgt. Of een opleiding Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (Vavo). Als u een andere opleiding bij een ROC volgt, kunt u geen kinderopvangtoeslag krijgen.

Particuliere onderwijsinstellingen

Als u onderwijs volgt bij een particuliere onderwijsinstelling, kunt u misschien ook kinderopvangtoeslag krijgen. De instelling moet wel door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zijn aangewezen. De diploma's van deze instellingen zijn dan door de minister van OCW erkend.

Voorbeelden

Luzac is een door het ministerie van OCW aangewezen instelling voor voortgezet onderwijs.
Nijenrode is een door het ministerie van OCW aangewezen instelling voor hoger onderwijs.

Is mijn opleiding erkend?

Op de website van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) vindt u een overzicht van:

U moet de opleiding volgen in Nederland. Bent u een alleenstaande student en woont u in het buitenland? Dan hebt u geen recht op kinderopvangtoeslag.

Hoeveel kinderopvangtoeslag?

Wilt u weten of u kinderopvangtoeslag kunt krijgen? En zo ja, hoeveel? Maak dan een proefberekening.

Kinderopvangtoeslag aanvragen

Wilt u kinderopvangtoeslag aanvragen? Ga naar Mijn toeslagen.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.