Toeslag uitbetalen aan de kinderopvang

U kunt de kinderopvangtoeslag op uw eigen rekening laten storten, maar ook rechtstreeks op de rekening van het kindercentrum of gastouderbureau. De opvanginstelling verrekent de kinderopvangtoeslag dan met de opvangkosten die u aan hen moet betalen. 

Laat u de kinderopvangtoeslag uitbetalen aan de kinderopvang? Dan betalen we alle kinderopvangtoeslag aan hen uit. Als blijkt dat u na de definitieve berekening nog een bedrag te goed hebt, betalen we dit ook uit aan de kinderopvang.

Voorwaarden

  • Uw kindercentrum of gastouderbureau heeft een overeenkomst met ons. Vraag dit na bij uw opvanginstelling.
  • U maakt gebruik van een kinderopvanginstelling in Nederland. U mag van meerdere vestigingen van deze organisatie gebruik maken.
  • Hebt u meer kinderen die naar de opvang gaan? Zij moeten naar dezelfde opvanginstelling gaan.
  • Spreek met uw opvang af dat wij uw toeslag rechtstreeks naar hen overmaken.

Aanvragen

Voldoen u en de opvanginstelling aan de voorwaarden? Pas als uw opvanginstelling aangeeft dat het mogelijk is dat u de kinderopvangtoeslag laat uitbetalen op hun rekeningnummer, kunt u dit doorgeven met Mijn toeslagen.

Zelf verantwoordelijk

U blijft er zelf verantwoordelijk voor dat de gegevens voor uw kinderopvangtoeslag juist zijn. Ook als de toeslag rechtstreeks wordt uitbetaald aan de opvanginstelling. Verandert uw situatie of maakt u geen gebruik meer van kinderopvang? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door met Mijn toeslagen.

Blijkt bij de definitieve berekening dat we te veel hebben uitbetaald of dat u geen recht hebt op toeslag? Dan moet u het bedrag zelf terugbetalen.

Uitbetalen aan de kinderopvang na een wijziging

Geeft u een wijziging door? Dan stopt de rechtstreekse uitbetaling aan de kinderopvang als:

  • dagopvang verandert in naschoolse opvang
  • de opvang bij een kinderopvang stopt
  • de opvang bij een andere kinderopvang begint
  • de kinderopvang stopt

We stoppen niet met rechtstreeks uitbetalen als u het aantal opvanguren of de uurprijs wijzigt.

In Mijn toeslagen kunt u controleren of de rechtstreekse uitbetaling na een wijziging is gestopt. Ziet u de wijziging 'Verzoek stoppen uitbetaling aan kinderopvang' staan? Dan is de rechtstreekse uitbetaling gestopt. Wilt u weer rechtstreeks aan de kinderopvang laten uitbetalen? Geef dit dan door.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.