Contract

In het contract dat u met het kindercentrum of gastouderbureau afsluit, moeten ten minste de volgende gegevens staan:

  • de naam, geboortedatum en het adres van het kind
  • of uw kind dagopvang of buitenschoolse opvang krijgt
  • de uurprijs van de opvang
  • het aantal opvanguren per jaar
  • de datum dat de opvang ingaat en de einddatum

Zowel u als het kindercentrum of gastouderbureau moet het contract ondertekenen. Anders is er geen overeenkomst.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.