Geregistreerde kinderopvang

U bepaalt zelf naar welke kinderopvang uw kind gaat. Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moet het kindercentrum of gastouderbureau geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). De gastouder heeft voor elke locatie waar hij oppast een apart registratienummer.

Soort opvang

U kunt kinderopvangtoeslag krijgen voor:

 • dagopvang
  Dagopvang is voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. Bijvoorbeeld een kinderdagverblijf.
 • buitenschoolse opvang (BSO)
  BSO is opvang voor schoolgaande kinderen. De opvang vindt plaats buiten de schooltijden en in de vakanties. Dit kan tot de 1e dag van de maand waarop de kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan. Opvang tussen de middag (tussenschoolse opvang) valt hier niet onder.

Uw kind kan niet tegelijkertijd beide soorten opvang krijgen. Uw kind gaat of naar de dagopvang, of naar de BSO. Voor beide opvangsoorten geldt dat u per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag kunt krijgen.

Soorten opvanginstelling

De opvang kan plaatsvinden:

 • in een geregistreerd kindercentrum, bijvoorbeeld een kinderdagverblijf
 • door een geregistreerde gastouder via een geregistreerd gastouderbureau
  De opvang mag plaatsvinden in uw eigen huis of in het huis van de gastouder. Het mag ook in het huis van een andere ouder die gebruikmaakt van dezelfde gastouder.

Geen erkende opvangvormen

Voor de volgende vormen van opvang krijgt u geen kinderopvangtoeslag:

 • tussenschoolse opvang
  Voor deze opvang kunt u nooit kinderopvangtoeslag krijgen. Ook niet als uw kind overblijft bij een geregistreerde gastouder of kindercentrum.
 • peuteropvang buiten een geregistreerd kinderdagverblijf
 • niet-geregistreerde opvang door vrienden en familie

Opvang is failliet of sluit

Sluit uw kinderopvang of gaat de opvang failliet? Dan is de opvang niet meer geregistreerd. Dit moet u aan ons doorgeven. Lees meer bij Wijzigingen doorgeven: Mijn kinderopvang is failliet of sluit.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.