Ik werk in het buitenland

Woont u in Nederland en werkt u in een EU-land, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland? Dan gelden voor u en uw toeslagpartner dezelfde voorwaarden als voor personen die in Nederland werken. Er is echter 1 verschil. Gaat uw kind naar een buitenlandse kinderopvang? Dan moet het kindercentrum, het gastouderbureau of de gastouder zijn opgenomen in het register buitenlandse kinderopvang. Lees meer hierover bij Registratie buitenlandse kinderopvang.

Buitenlandse gezinsbijslagen tellen mee

Bij de berekening van de kinderopvangtoeslag kijken we naar de gezinsbijslagen die u in Nederland én in het buitenland krijgt. Krijgt u in beide landen gezinsbijslagen als kinderopvangtoeslag, kinderbijslag, kindgebonden budget of buitenlandse varianten daarvan? Dan krijgt u in totaal per kind nooit meer dan het hoogste bedrag aan gezinsbijslagen waarop u recht hebt volgens de regels van Nederland of het buitenland. Of de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de gezinsbijslagen volledig uitbetaalt, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Lees meer hierover op www.svb.nl/kinderbijslag.

Uitbetaling

Als u in Nederland woont en in het buitenland werkt, berekenen wij hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt. Meestal betalen wij de kinderopvangtoeslag uit, maar in een aantal gevallen betaalt de SVB uit. De SVB houdt dan rekening met de eventuele andere gezinsbijslagen die u krijgt, zoals kinderbijslag. Ook als na afloop van het jaar blijkt dat u te veel of te weinig kinderopvangtoeslag hebt ontvangen, zorgt de SVB ervoor dat dit verrekend wordt. Lees meer hierover op www.svb.nl/kinderbijslag.

Zie ook

 

 

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.