Ik woon in het buitenland

Woont u met uw gezin in een ander EU-land, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland en gaat uw kind daar naar de opvang? Dan kunt u misschien kinderopvangtoeslag krijgen. U moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als wanneer u in Nederland zou wonen. In sommige situaties zijn er aanvullende regels.

Ik heb een toeslagpartner

U kunt alleen kinderopvangtoeslag krijgen als u en uw toeslagpartner werken, een opleiding volgen, een traject naar werk of een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling. U moet dat in Nederland doen. Uw toeslagpartner mag dat in Nederland doen, maar ook in een ander EU-land, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland.

Werkt uw toeslagpartner niet? Dan zijn er de volgende aanvullende regels:

  • Is uw toeslagpartner jonger dan 18 en volgt hij een opleiding in het buitenland? Dan moet hij een uitkering ontvangen die vergelijkbaar is met de Nederlandse bijstand.
  • Volgt uw toeslagpartner een traject naar werk en ontvangt hij een uitkering in het buitenland? Dan mag dat een uitkering en voorziening zijn die vergelijkbaar is met een Nederlandse uitkering en voorziening.

Degene die in Nederland werkt, moet de kinderopvangtoeslag aanvragen. Of degene die in Nederland een traject naar werk, een studie of een inburgeringscursus volgt bij een gecertificeerde instelling.

Mijn kind gaat naar een buitenlandse kinderopvang

Gaat uw kind naar een buitenlandse kinderopvang? Dan moet het kindercentrum, het gastouderbureau of de gastouder geregistreerd staan. Lees meer hierover bij Registratie buitenlandse kinderopvang

Burgerservicenummer

Wilt u kinderopvangtoeslag aanvragen vanuit het buitenland? Uw toeslagpartner en uw kind(eren) moeten ook een burgerservicenummer (BSN) hebben. Lees meer bij Burgerservicenummer als u in het buitenland woont.

Buitenlandse gezinsbijslagen tellen mee

Bij de berekening van de kinderopvangtoeslag kijken we naar de gezinsbijslagen die u in Nederland én in het buitenland krijgt. Krijgt u in beide landen gezinsbijslagen als kinderopvangtoeslag, kinderbijslag, kindgebonden budget of buitenlandse varianten daarvan? Dan krijgt u in totaal per kind nooit meer dan het hoogste bedrag aan gezinsbijslagen waarop u recht hebt volgens de regels van Nederland of het buitenland. Of de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de gezinsbijslagen volledig uitbetaalt, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Uitbetaling

Als u in het buitenland woont en in Nederland werkt, berekenen wij hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt. Meestal betalen wij de kinderopvangtoeslag uit, maar in een aantal gevallen betaalt de SVB uit. De SVB houdt dan rekening met de eventuele andere gezinsbijslagen die u krijgt, zoals kinderbijslag. Ook als na afloop van het jaar blijkt dat u te veel of te weinig kinderopvangtoeslag hebt ontvangen, zorgt de SVB ervoor dat dit verrekend wordt. Meer informatie vindt u op www.svb.nl/kinderbijslag.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.