Ik volg in 2016 een traject naar werk, een opleiding of inburgeringscursus

U kunt kinderopvangtoeslag krijgen voor het aantal maanden dat u een traject naar werk, een opleiding of een verplichte inburgeringscursus volgt.

Maximaal 230 uur

Voor iedere maand dat u een traject naar werk, een opleiding, of een inburgeringscursus volgt, kunt u per kind voor 230 uur kinderopvangtoeslag krijgen. Dit geldt ook als u daarnaast werkt.

Gaat uw kind minder uren per maand naar de opvang? Ga dan uit van het aantal uren in het contract met de kinderopvang.

Hebt u na afloop van het traject, de opleiding, of inburgeringscursus minder uren gebruikt dan 230 uur per maand? Deze uren mag u in de rest van het jaar gebruiken voor kinderopvang.

Voorbeeld

In 2016 volgt u 8 maanden een traject naar werk. Volgens het contract gaat uw kind 200 uur per maand naar de kinderopvang. U krijgt voor 200 uur kinderopvangtoeslag. U hebt 8 maanden x 30 uur (230 – 200) niet gebruikt. U mag deze 240 uur in de rest van het jaar gebruiken, als u gebruik maakt van kinderopvang.

Mijn partner werkt

Volgt u een traject naar werk, een opleiding of een inburgeringscursus en hebt u een toeslagpartner die werkt? Het maximale aantal opvanguren wordt dan bepaald door het aantal uren dat uw partner werkt. Dit berekent u met het hulpmiddel Maximum aantal opvanguren kinderopvangtoeslag berekenen.

Gaat uw kind minder uren per maand naar de opvang? Ga dan uit van het aantal uren in het contract.

Gebruikt u minder uren dan het maximum voor uw situatie? Dan mag u die in andere maanden van hetzelfde jaar gebruiken.

Vergoeding gemeente

Een deel van de kosten die u betaalt voor kinderopvang wordt vergoed door de kinderopvangtoeslag. Het deel dat overblijft, moet u zelf betalen aan de kinderopvangorganisatie. Soms vergoedt de gemeente het deel dat u zelf moet betalen. Informeer hiernaar bij uw gemeente.  

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.