Ik heb een stiefkind, pleegkind of adoptiekind

Het maakt voor kindgebonden budget niet uit of uw kind uw eigen kind is, een stiefkind, of een pleeg- of adoptiekind. Om kindgebonden budget te krijgen, hoeft uw kind niet bij u te wonen.

Lees meer over de voorwaarden voor kindgebonden budget.

Ik heb een pleegkind

Hebt u een pleegkind? Dan zijn de volgende situaties mogelijk:

  • U krijgt pleegoudervergoeding. U krijgt dan voor uw pleegkind geen kinderbijslag en daardoor hebt u ook geen recht op kindgebonden budget.
  • U krijgt geen pleegoudervergoeding, maar wel kinderbijslag voor uw pleegkind. U kunt kindgebonden budget krijgen.
  • Uw kind is 16 of 17 jaar. U krijgt geen pleegoudervergoeding en ook geen kinderbijslag voor uw pleegkind. U onderhoudt uw pleegkind in belangrijke mate. Dan kunt u kindgebonden budget krijgen.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.