Nederlandse nationaliteit of geldige verblijfsvergunning

Als u in Nederland woont, kunt u kindgebonden budget krijgen als u de Nederlandse nationaliteit hebt of een geldige verblijfsvergunning. U kunt ook kindgebonden budget krijgen als u de nationaliteit hebt van een EU-land, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland. Voor uw toeslagpartner geldt dit ook.

Hebt u van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een verblijfsvergunning gekregen? Dan hebt u recht op kindgebonden budget zolang deze verblijfsvergunning geldig is.

Mijn verblijfsvergunning is niet meer geldig

Is uw verblijfsvergunning verlopen? Dan hebt u alleen recht op toeslag als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U hebt op tijd verlenging van uw verblijfsvergunning aangevraagd.
  • U kreeg al kindgebonden budget toen uw verblijfsvergunning nog geldig was.

Ik woon in Nederland en heb de nationaliteit van een EU-land, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland

Woont u in Nederland en hebt u de nationaliteit van een EU-land, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland? Als u ingeschreven staat bij de gemeente waar u woont en u voldoet aan de andere voorwaarden, dan kunt u kindgebonden budget krijgen.

Komt u uit een ander land? Dan hebt u een Nederlandse verblijfsvergunning nodig.

Ik woon niet in Nederland en heb geen Nederlandse nationaliteit

Als u of uw toeslagpartner niet in Nederland woont en niet de Nederlandse nationaliteit heeft, kunt u soms toch kindgebonden budget krijgen. Lees meer hierover bij Ik woon in het buitenland.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.