Wij zijn een samengesteld gezin - wie krijgt kindgebonden budget?

U hebt een samengesteld gezin als u samenwoont met een andere ouder en u allebei kinderen uit een eerdere relatie hebt. Hebt u een samengesteld gezin en krijgt u (allebei) kinderbijslag? Dan kan 1 van u kindgebonden budget krijgen als u aan de voorwaarden voldoet.

Mijn partner en ik krijgen allebei kinderbijslag

Krijgen u en uw partner allebei kinderbijslag? Dan bepalen wij wie het kindgebonden budget krijgt.

1 van ons krijgt kinderbijslag

Krijgt 1 van u kinderbijslag? Dan krijgt degene die de kinderbijslag krijgt, ook het kindgebonden budget.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.