Hoeveel vermogen mocht ik hebben in 2015 voor kindgebonden budget?

In de tabel staat hoeveel vermogen u en uw toeslagpartner per persoon in 2015 mochten hebben om kindgebonden budget te krijgen. Het gaat om het vermogen op 1 januari 2015. 

Tel bij de 'Vermogensvrijstelling per persoon' nog een vrijstellingsbedrag op van € 82.093. Dit vrijstellingsbedrag geldt voor u en uw eventuele toeslagpartner samen.

Vermogensvrijstelling per persoon
Uw situatie Vermogensvrijstelling
per persoon

U was jonger dan de AOW-leeftijd.

€ 21.330

U had of bereikte in 2015 de AOW-leeftijd.
Uw inkomen was in 2015 niet meer dan € 14.431

€ 49.566

U had of bereikte in 2015 de AOW-leeftijd.
Uw inkomen was hoger dan € 14.431
maar niet meer dan € 20.075

€ 35.448

U had of bereikte in 2015 de AOW-leeftijd.
Uw inkomen was meer dan € 20.075

€ 21.330

Let op!

Had u de AOW-leeftijd en deed u aangifte inkomstenbelasting? Ga dan uit van het inkomen uit werk en woning vóór aftrek van uw persoonsgebonden aftrekposten.

Soms telt een deel van het vermogen niet mee. Dit noemen we bijzonder vermogen.

Te veel vermogen?

Had u op 1 januari 2015 te veel vermogen? Dan hebt u in 2015 het hele jaar geen recht op kindgebonden budget.

U bereikte in 2015 de AOW-leeftijd

Bent u geboren na 31 oktober 1949 en voor 1 oktober 1950? Dan bereikte u in 2015 de AOW-leeftijd. Voor uw vermogen op 1 januari 2015 mag u dan toch al uitgaan van de hogere vrijstelling die geldt voor iemand met de AOW-leeftijd. Zie ook: Wanneer bereikt u de AOW-leeftijd?

Tel groene beleggingen mee

Als u aangifte inkomstenbelasting doet, kunt u een vrijstelling krijgen voor groene beleggingen. Maar voor het kindgebonden budget geldt deze vrijstelling niet. Tel uw groene beleggingen dus mee als vermogen.

Ik had niet het hele jaar een toeslagpartner

Had u maar voor een deel van het jaar een toeslagpartner? Dan hoeft u zijn vermogen niet mee te rekenen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.