Voorwaarden voor kindgebonden budget in 2017

Om kindgebonden budget te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan de volgende voorwaarden voldoen:

Geen kinderbijslag maar wel kindgebonden budget

Is uw kind 16 of 17 jaar en ontvangt u geen kinderbijslag meer voor uw kind en ook geen studiefinanciering? Als u uw kind nog in belangrijke mate onderhoudt kunt u toch kindgebonden budget blijven ontvangen.

De voorwaarden gelden pas later in het jaar voor mij

Het kan zijn dat de voorwaarden voor het kindgebonden budget pas later in het jaar voor u gelden. Bijvoorbeeld omdat u in de loop van 2017 uw 1e kind krijgt. De Sociale Verzekeringsbank stuurt ons hierover een bericht, waarna wij bepalen of u kindgebonden budget krijgt. Als dat zo is, krijgt u bericht van ons. Krijgt u geen bericht, maar denkt u dat u wel recht hebt op kindgebonden budget? Dan kunt u het zelf aanvragen.

Zie ook: Ik wil een toeslag aanvragen

Meer kindgebonden budget voor alleenstaande ouders

Bent u alleenstaande ouder? Dan krijgt u € 3.076 meer kindgebonden budget.

Meer kindgebonden budget voor kinderen vanaf 12 jaar

Wordt uw kind 12 of 16 jaar? Dan krijgt u meer kindgebonden budget. Dit extra bedrag is een tegemoetkoming in de schoolkosten. De verhoging gaat in na de maand waarin uw kind 12 of 16 jaar is geworden en is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen.

Leeftijd kind Maximale verhoging per jaar
12 t/m 15 jaar € 234
16 en 17 jaar € 417

Maak een proefberekening om te zien hoeveel u krijgt.

Aanvullende regels

In sommige situaties gelden er aanvullende regels. Bijvoorbeeld als u co-ouder bent. Of als u een pleegkind hebt.

Ik woon of werk in het buitenland

Als u woont of werkt buiten Nederland, kunt u soms ook kindgebonden budget krijgen. Lees meer hierover bij:

 Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.