Wat zijn de gevolgen voor mijn toeslagen?

Gaat u scheiden of uit elkaar? Hier leest u wat de gevolgen zijn voor uw toeslagen.

Geen toeslagpartners meer

Nadat u of uw ex is verhuisd, bent u meestal geen toeslagpartners meer. Lees hoe dat precies zit.

Verandert mijn toeslag?

Waarschijnlijk wel. Als u geen toeslagpartners meer bent, krijgt u de toeslagen niet meer samen. Het inkomen van uw ex telt dan niet meer mee. Daardoor verandert uw toeslag misschien.

Maak een proefberekening en kijk hoe hoog uw toeslag wordt.

Uw toeslag kan ook nog veranderen over de periode dat u samen was

Bijvoorbeeld als uw ex na de scheiding meer gaat verdienen. Uw toeslag over de periode dat u nog samen was kan daardoor lager worden. Soms is het mogelijk om dit terug te laten draaien. Lees meer bij Ik heb een deel van het jaar een toeslagpartner of medebewoner.

Gevolgen voor mijn huurtoeslag

Staat de huurtoeslag op uw naam? We berekenen uw toeslag opnieuw zonder het inkomen van uw partner.

Verhuist u naar een ander huurhuis? Dan neemt u de huurtoeslag mee. Geef de verhuizing zo snel mogelijk door aan de gemeente. Uw verhuizing krijgen wij door van de gemeente.

Nadat u bent verhuist, moet u binnen 4 weken de nieuwe huur aan ons doorgeven. Wij passen de huurtoeslag dan aan. Gaat u naar een koopwoning, dan moet u de toeslag stopzetten.

Verhuist uw ex-partner? En stond de huurtoeslag op zijn naam? Vraag deze dan nu zelf aan. Dit kan pas de 1e van de maand nadat uw partner is uitgeschreven op uw adres.

Hebt u kinderen? Die tellen mee bij de ouder bij wie ze wonen. Tenzij u co-ouder bent, dan tellen de kinderen bij beide ouders mee.

Gevolgen voor mijn zorgtoeslag

Staat de zorgtoeslag op uw naam? We berekenen uw toeslag opnieuw met alleen uw inkomen. 

Staat de toeslag op naam van uw ex-partner? Vraag deze dan nu zelf aan. Dit kan pas de 1e van de maand nadat u de verhuizing hebt doorgegeven aan de gemeente.

Gevolgen voor mijn kindgebonden budget

Staat het kindgebonden budget op uw naam? En ontvangt u nog steeds de kinderbijslag? U krijgt dan kindgebonden budget met een aanvulling voor een alleenstaande ouder.

Staat de kinderbijslag op naam van uw ex-partner? Als de kinderen bij u blijven wonen, kunt u bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de kinderbijslag op uw naam laten zetten. Vanaf dat moment kunt u het kindgebonden budget krijgen. Kijk op svb.nl.

Gevolgen voor mijn kinderopvangtoeslag

Wordt u co-ouder? Dan kunt u allebei kinderopvangtoeslag krijgen.

Staat de kinderopvangtoeslag op uw naam en blijven de kinderen bij u? We berekenen uw toeslag opnieuw met alleen uw inkomen.

Gaan de kinderen bij de andere ouder wonen? Dan moet u de kinderopvangtoeslag binnen 4 weken stopzetten. De andere ouder kan dan kinderopvangtoeslag aanvragen.

Blijven de kinderen bij u en veranderen de opvanggegevens, bijvoorbeeld het aantal opvanguren? Of gaat uw kind naar een andere opvang? Geef dan binnen 4 weken door dat er iets verandert in de kinderopvang. Wij passen de kinderopvangtoeslag aan op basis van de nieuwe gegevens.

Staat de kinderopvangtoeslag op naam van uw ex-partner? En blijven de kinderen bij u wonen? Vraag deze dan nu zelf aan. Uw ex-partner moet wel eerst de toeslag stoppen.

 

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.