De kinderopvang van een kind stopt

Gaat uw kind naar meerdere kinderopvanglocaties en stopt de opvang bij 1 van deze opvanginstellingen? Of stopt de kinderopvang van 1 van uw kinderen? Of gaat uw kind tijdelijk niet meer naar de kinderopvang? Geef dit binnen 4 weken aan ons door.

Gaat uw kind naar het voortgezet onderwijs? Dan hebt u geen recht meer op kinderopvangtoeslag, vanaf de 1e dag van de maand waarin uw kind naar het voortgezet onderwijs gaat.

Hoe geef ik deze wijziging door?

U kunt met Mijn toeslagen doorgeven dat de kinderopvang van 1 van uw kinderen stopt. U hebt hiervoor de volgende gegevens nodig:

  • uw DigiD
  • de datum dat de kinderopvang stopt
  • naam, geboortedatum en burgerservicenummer (BSN) van het kind dat niet meer naar die bepaalde kinderopvang gaat
  • de naam en adresgegevens van het kindercentrum of de gastouder waar de opvang stopt
  • het registratienummer Landelijk Register Kinderopvang van het kindercentrum of de gastouder

Stopt de kinderopvang van al uw kinderen? Dan moet u de kinderopvangtoeslag stopzetten met Mijn toeslagen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.