Er gaat een kind naar de kinderopvang

Gaat uw kind naar een geregistreerde kinderopvang, zoals een kindercentrum of gastouder? Dan kunt u kinderopvangtoeslag krijgen als u aan de voorwaarden voldoet.

Krijgt u al kinderopvangtoeslag voor een kind? En gaat er nog een kind naar de kinderopvang? Geef deze wijziging binnen 4 weken aan ons door.

Wilt u weten hoeveel toeslag u kunt krijgen? Maak een proefberekening.

Hoe geef ik deze wijziging door?

Maakt u voor het eerst gebruik van kinderopvang, of gaat er nog een kind naar de kinderopvang? Geef dit dan door met Mijn toeslagen. U hebt hiervoor de volgende gegevens nodig:

  • uw DigiD
  • naam, geboortedatum en burgerservicenummer (BSN) van uw kind
  • naam en adresgegevens van de opvanglocatie(s)
  • de soort opvangorganisatie (kindercentrum of gastouderopvang)
  • de soort opvang (dagopvang of buitenschoolse opvang)
  • het registratienummer Landelijk Register Kinderopvang van het kindercentrum of de gastouder
  • het uurtarief van de opvangorganisatie
  • het aantal opvanguren per maand

De opvanggegevens staan in het contract of op een rekening van het kindercentrum of het gastouderbureau. Gaat uw kind naar verschillende opvangorganisaties? Bijvoorbeeld naar een kindercentrum en naar gastouderopvang? Geef dan alle organisaties apart op. Gebruik daarbij voor elke organisatie het juiste registratienummer Landelijk Register Kinderopvang.

Geen erkende opvangvormen

U kunt geen kinderopvangtoeslag krijgen voor tussenschoolse opvang (opvang tussen de middag), voor peuteropvang buiten een geregistreerd kinderdagverblijf of opvang door vrienden of familie. Voor tussenschoolse opvang maakt het niet uit waar uw kind tussen de middag overblijft. U kunt daar geen toeslag voor krijgen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.