Ik volg een traject, studie of inburgeringscursus

Deze wijziging is van belang voor uw kinderopvangtoeslag.

U krijgt kinderopvangtoeslag als u en uw eventuele toeslagpartner werken. Werkt u of uw toeslagpartner niet (meer), maar volgt u een traject of een studie of een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling? Dan kunt u kinderopvangtoeslag krijgen voor het aantal maanden dat u het traject, de studie of de inburgeringscursus volgt. U kunt voor maximaal 230 uur kinderopvangtoeslag krijgen per kind per maand. Het gaat om de volgende situaties:

  • U bent jonger dan 18 jaar, hebt bijstand en studeert.
  • U volgt een re-integratietraject en hebt geen uitkering of werkgever.
  • U volgt een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling.
  • U volgt een re-integratietraject via UWV of de gemeente.
  • U bent student.

Geldt 1 van deze situaties voor u of uw toeslagpartner? Geef dit binnen 4 weken aan ons door.

Hoe geef ik deze wijziging door?

U kunt deze wijziging doorgeven met Mijn toeslagen. Hierbij hebt u de volgende gegevens nodig:

  • uw DigiD
  • naam, geboortedatum en burgerservicenummer (BSN) van uw kind
  • de ingangsdatum van de situatie voor de kinderopvang
  • een (nieuwe) schatting van het jaarinkomen

Wat zijn de gevolgen voor mijn toeslagen?

Als u niet meer werkt en een uitkering krijgt, kan uw inkomen veranderen. U kunt daardoor recht hebben op andere toeslagen. Ook kan het aantal opvanguren wijzigen. Dit heeft gevolgen voor uw kinderopvangtoeslag. Geef dit aan ons door.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.