Mijn inkomen verandert - moet ik dat doorgeven aan toeslagen?

Deze wijziging is van belang voor al uw toeslagen.

Uw inkomen kan veranderen door verschillende oorzaken. Bijvoorbeeld:

  • U krijgt een loonsverhoging.
  • U hebt een andere baan met een hoger salaris.
  • U gaat minder werken.
  • U gaat met pensioen.
  • U wordt werkloos.

Geef wijzigingen in uw inkomen binnen 4 weken aan ons door. Dit geldt ook voor uw toeslagpartner of medebewoners. Wij passen de toeslag dan aan op basis van uw nieuwe inkomen.

Hoe geef ik deze wijziging door?

U kunt met Mijn toeslagen doorgeven dat er iets wijzigt in het inkomen. U hebt hiervoor de volgende gegevens nodig:

  • uw DigiD
  • een schatting van het nieuwe jaarinkomen van de persoon van wie het inkomen verandert

Hoe bereken ik mijn gewijzigde jaarinkomen?

U kunt uw gewijzigde jaarinkomen berekenen met de Rekenhulp toetsingsinkomen.

Wat zijn de gevolgen voor mijn toeslagen?

  • Als het inkomen van uzelf of uw toeslagpartner hoger of lager wordt, kan dat gevolgen hebben voor de hoogte van uw toeslagen. Als het inkomen stijgt, krijgt u misschien minder toeslag. Of u hebt geen recht meer op toeslag. Daalt het inkomen? Dan krijgt u misschien meer toeslag.
  • Wijzigt het inkomen van een medebewoner? Dat heeft dan alleen gevolgen voor de huurtoeslag.
  • De hoogte van uw toeslag berekenen wij op basis van uw jaarinkomen. Het kan dus zijn dat als uw inkomen halverwege het jaar stijgt, u voor het hele jaar geen recht hebt op toeslag. U moet dan de toeslag die u al gekregen hebt, terugbetalen. Kunt u uw toeslag niet in 1 keer terugbetalen? Dan kan dat ook in termijnen.

Voorbeeld

U hebt van januari tot en met maart het minimumloon verdiend. En had daardoor recht op huurtoeslag. In april start u met een nieuwe baan en gaat u meer verdienen. U geeft uw nieuwe jaarinkomen aan ons door. Het kan zijn dat uw nieuwe jaarinkomen te hoog is om huurtoeslag te krijgen. In dat geval moet u de toeslag die u al gekregen hebt aan ons terugbetalen. Ook al had u er met uw eerdere inkomen recht op. Wij berekenen uw toeslag op basis van uw totale jaarinkomen.

Voorbeeld

U werkt in de horeca en sinds maart kunt u door de corona minder uren werken. Hierdoor verdient u minder. Geef u nieuwe jaarinkomen aan ons door. Wij berekenen uw toeslag dan opnieuw met uw lagere inkomen. Het kan zijn dat u hierdoor recht hebt op meer toeslag.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.