Ik word gedetineerd - wat moet ik regelen voor mijn toeslagen?

Deze wijziging is van belang voor uw zorgtoeslag, uw kinderopvangtoeslag en soms voor uw huurtoeslag of kindgebonden budget.

Moet u een straf uitzitten in de gevangenis? Of verblijft u in een huis van bewaring of een tbs-kliniek? Dan bent u gedetineerd. U moet dit binnen 4 weken aan ons doorgeven. Dit geldt ook als uw toeslagpartner of medebewoner voor de huurtoeslag gedetineerd wordt.

Hebt u alleen kindgebonden budget? Geef uw detentie dan door aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U hoeft dit niet aan ons door te geven.

Hoe geef ik deze wijziging door?

U kunt deze wijziging doorgeven met Mijn toeslagen. U hebt hiervoor de volgende gegevens nodig:

  • uw DigiD
  • de ingangsdatum van de detentie
  • naam, geboortedatum en burgerservicenummer (bsn) van degene die gedetineerd wordt

Doorgeven doet u zo:

  1. Log in op Mijn toeslagen.
  2. Typ in het zoekvenster 'gedetineerd'.
  3. Kies 'Ik of mijn partner wordt gedetineerd'.
  4. Beantwoord de vragen.

Wat moet ik verder doen?

Als u gedetineerd bent, is het ministerie van Justitie verantwoordelijk voor uw geneeskundige zorg. U moet zelf aan uw zorgverzekeraar doorgeven van wanneer tot wanneer u in detentie zit. De verzekering blijft bestaan, maar u betaalt die periode geen premie. Voor de periode dat u geen zorgpremie betaalt, krijgt u ook geen zorgtoeslag.

Wat zijn de gevolgen voor mijn toeslagen?

Als u gedetineerd wordt, heeft dit gevolgen voor uw zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en soms voor uw huurtoeslag of kindgebonden budget.

Lees meer bij Wat betekent detentie voor mijn toeslagen?

Ik ben niet meer gedetineerd

Bent u, uw toeslagpartner of uw medebewoner niet langer gedetineerd? Dan moet u dat aan ons doorgeven. Lees meer bij Ik ben niet meer gedetineerd.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.