Wat betekent detentie voor mijn toeslagen?

Wordt u of uw toeslagpartner gedetineerd? Dat kan gevolgen hebben voor uw toeslagen.

Ik krijg zorgtoeslag

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie zijn er verschillende gevolgen voor uw zorgtoeslag:

 • U woont alleen, of u krijgt alleen zorgtoeslag voor uzelf.
  Tijdens uw detentie betalen wij geen zorgtoeslag aan u uit. Bent u aan het eind van het jaar nog gedetineerd? Dan zetten we uw zorgtoeslag per 1 januari van het volgende jaar stop. U moet dan zelf weer zorgtoeslag aanvragen als u niet meer gedetineerd bent.
 • U woont niet alleen en wordt gedetineerd.
  Krijgt u samen met uw toeslagpartner zorgtoeslag en staat deze op uw naam? Dan krijgt u geen toeslag, maar uw toeslagpartner wel. Wij stoppen dus uw zorgtoeslag en zetten hem over op naam van uw toeslagpartner. Uw toeslagpartner krijgt vanaf dan de helft van de normale zorgtoeslag voor iemand met een toeslagpartner. Uw inkomen telt wel mee bij de berekening van de hoogte van de toeslag.
  Krijgt u samen zorgtoeslag en staat deze op naam van uw toeslagpartner? Dan krijgt uw toeslagpartner voortaan de helft van de normale zorgtoeslag voor iemand met een toeslagpartner. Uw inkomen tellen we wel mee bij de berekening van de hoogte van de toeslag.
 • U woont niet alleen en uw toeslagpartner wordt gedetineerd.
  Dan krijgt u voortaan de helft van de normale zorgtoeslag voor iemand met een toeslagpartner. Het inkomen van de gedetineerde partner telt wel mee bij de berekening van de hoogte van de toeslag.

Ik krijg huurtoeslag

Bent u korter dan een jaar gedetineerd en blijft u op het oude woonadres ingeschreven staan? Dan heeft de detentie geen gevolgen. U houdt gewoon uw huurtoeslag.

Duurt de detentie langer dan een jaar? Dan zijn er wel gevolgen voor uw huurtoeslag. Welke precies, hangt af van wie er gedetineerd is.

U bent zelf langer dan een jaar gedetineerd

Staat de toeslag op uw naam? U hebt na een jaar detentie geen recht meer op huurtoeslag. U moet dan zelf de toeslag stopzetten met Mijn toeslagen. Hebt u een toeslagpartner of medebewoner? Die kan daarna toeslag voor zichzelf aanvragen. Het huurcontract moet dan wel op zijn naam staan.

Staat de toeslag niet op uw naam? De aanvrager van de toeslag kan ons na een jaar vragen om u niet langer mee te laten tellen voor de huurtoeslag.

Uw toeslagpartner of medebewoner is langer dan een jaar gedetineerd

Staat de toeslag op naam van uw toeslagpartner of medebewoner? Na een jaar detentie heeft die geen recht meer op huurtoeslag. Uw toeslagpartner of medebewoner moet dan zelf de toeslag stopzetten met Mijn toeslagen. U kunt daarna toeslag voor uzelf aanvragen. Het huurcontract moet dan wel op uw naam staan.

Staat de toeslag op uw naam? U kunt ons na een jaar vragen om uw toeslagpartner of medebewoner niet langer mee te laten tellen voor de huurtoeslag.

Ik krijg kinderopvangtoeslag

Als u of uw toeslagpartner gedetineerd wordt, hebt u geen recht meer op kinderopvangtoeslag. U voldoet dan niet meer aan de voorwaarden. Want u of uw toeslagpartner werkt niet meer, of volgt geen traject naar werk, een inburgeringscursus of een opleiding meer.

Soms kunt u van uw gemeente een bijdrage in de kosten voor kinderopvang krijgen. Bijvoorbeeld als de opvang nodig is om sociale of medische redenen. Informeer bij uw gemeente naar de voorwaarden.

Bent u langer dan 3 maanden gedetineerd?

Dan geldt vanaf 1 januari 2022 een uitzondering en kunt u toch kinderopvangtoeslag krijgen. U moet aantonen dat u gedetineerd bent met een detentieverklaring. De uitzondering geldt alleen voor de periode van de detentie. Daarna moet u beiden weer aan de voorwaarden voldoen om kinderopvangtoeslag te krijgen.

Geldt deze situatie voor u? Bel dan de BelastingTelefoon.

Ik krijg kindgebonden budget

Krijgt u kindgebonden budget en wordt u of uw toeslagpartner gedetineerd? Dan blijft u recht houden op kindgebonden budget zolang u ook kinderbijslag krijgt van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Krijgt u geen kinderbijslag meer? Dan hebt u ook geen recht meer op kindgebonden budget.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.