Wat betekent detentie voor mijn toeslagen?

Als u gedetineerd wordt, kan dat gevolgen hebben voor uw toeslagen.

Zorgtoeslag

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie zijn er verschillende gevolgen voor uw zorgtoeslag:

 • U woont alleen, of u krijgt alleen zorgtoeslag voor uzelf.
  Tijdens uw detentie betalen wij geen zorgtoeslag aan u uit. Bent u volgend jaar ook nog gedetineerd? Dan zetten we uw zorgtoeslag stop.
 • U woont niet alleen en wordt gedetineerd.
  Krijgt u samen met uw toeslagpartner zorgtoeslag en staat deze op uw naam? Dan stoppen wij de zorgtoeslag. Uw toeslagpartner kan deze toeslag nu voor zichzelf aanvragen.
  Krijgt u samen met uw toeslagpartner zorgtoeslag en staat deze op zijn naam? Dan krijgt uw toeslagpartner voortaan de helft van de normale zorgtoeslag voor iemand met een toeslagpartner. Uw inkomen telt wel mee voor het bepalen van de hoogte van de toeslag.
 • U woont niet alleen en uw toeslagpartner wordt gedetineerd.
  Dan krijgt u voortaan de helft van de normale zorgtoeslag voor iemand met een toeslagpartner. Zijn inkomen telt wel mee voor het bepalen van de hoogte van de toeslag.

Huurtoeslag

Krijgt u huurtoeslag? En staat de gedetineerde nog wel op uw woonadres ingeschreven? Als het verblijf buitenshuis langer duurt dan een jaar, kan dit gevolgen hebben voor de huurtoeslag. Welke dat zijn is afhankelijk van wie er gedetineerd is:

 • U woont alleen.
  Staat de huurtoeslag op uw naam?  En bent u langer dan 1 jaar gedetineerd? Dan hebt u geen recht meer op huurtoeslag. U moet deze dan stopzetten met Mijn toeslagen.
 • U woont niet alleen en wordt gedetineerd.
  Uw toeslagpartner kan deze toeslag nu voor zichzelf aanvragen.
 • U woont niet alleen en uw toeslagpartner of medebewoner wordt gedetineerd.
  Duurt het verblijf buitenshuis langer dan 1 jaar? Dan kunt u ons vragen om deze persoon en zijn inkomen niet mee te tellen voor de huurtoeslag. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van uw toeslag. Gaat het om uw toeslagpartner? Dan blijft hij uw toeslagpartner voor alle toeslagen. Wij tellen hem en zijn inkomen alleen niet mee bij de berekening van de huurtoeslag.

Duurt de detentie korter dan 1 jaar? Dan heeft dit geen gevolgen voor de huurtoeslag.

Kinderopvangtoeslag

Als u of uw toeslagpartner gedetineerd wordt, hebt u geen recht meer op kinderopvangtoeslag. U voldoet dan niet meer aan de voorwaarden. Want u of uw toeslagpartner werkt niet meer, of volgt geen traject naar werk, een inburgeringscursus of een opleiding meer. U moet de toeslag stopzetten.

Soms kunt u van uw gemeente een bijdrage in de kosten voor kinderopvang krijgen. Bijvoorbeeld als de opvang nodig is om sociale of medische redenen. Informeer bij uw gemeente naar de voorwaarden.

Werkte u voordat u gedetineerd werd?

Dan kunt u nog 3 maanden kinderopvangtoeslag krijgen vanaf de 1e dag dat u niet meer werkt.

Lees meer als u stopt met werken.

Volgde u een traject, studie of inburgeringscursus?

En hebt u in die periode minder opvanguren afgenomen dan waar u recht op hebt? Dan mag u deze uren gebruiken tot aan het einde van het jaar. U moet de toeslag stopzetten als de uren waar u recht op hebt, op zijn.

Kindgebonden budget

Krijgt u kindgebonden budget en wordt u of uw toeslagpartner gedetineerd? Dan blijft u recht houden op kindgebonden budget zolang u ook kinderbijslag krijgt van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Krijgt u geen kinderbijslag meer? Dan hebt u ook geen recht meer op kindgebonden budget.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.