U moet een Nederlandse zorgverzekering hebben om zorgtoeslag te krijgen

Woont of werkt u in Nederland en bent u 18 jaar of ouder? Dan moet u een zorgverzekering hebben. U kunt zorgtoeslag krijgen als u een Nederlandse zorgverzekering hebt en de premie betaalt.

Ik betaal mijn premie niet

Betaalt u uw zorgpremie niet? Dan meldt uw zorgverzekeraar u aan als wanbetaler bij het CAK. Op verzoek van het CAK betalen wij uw zorgtoeslag uit aan het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). Dit doen we totdat de schuld aan uw zorgverzekeraar is afgelost. U krijgt hierover een brief van het CJIB.

Hebt u geen zorgverzekering?

Dan hebt u geen recht op zorgtoeslag. Krijgt u nu zorgtoeslag? Dan zetten wij uw zorgtoeslag stop. Te veel ontvangen toeslag moet u terugbetalen.

Hebt u een toeslagpartner? En hebt u wél een zorgverzekering, maar uw toeslagpartner niet? Tot en met 2020 had u dan ook geen recht op zorgtoeslag. Maar vanaf 2021 krijgt u dan wel zorgtoeslag. U krijgt de helft van de toeslag die u en uw partner normaal samen zouden krijgen. Hiervoor kijken we naar beide inkomens.

Sluit u of uw partner weer een zorgverzekering af, of doet het CAK dat voor u? Dan kunt u weer (meer) zorgtoeslag aanvragen. Lees meer hierover op hetcak.nl.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.