Nederlandse zorgverzekering

Woont of werkt u in Nederland en bent u 18 jaar of ouder? Dan moet u een zorgverzekering hebben. U kunt zorgtoeslag krijgen als u een Nederlandse zorgverzekering hebt en de premie betaalt. 

U hoeft het niet aan ons door te geven als u of uw toeslagpartner:

  • een zorgverzekering afsluit
  • van zorgverzekering verandert

Deze informatie krijgen wij automatisch van het CAK (tot en met 2016 Zorginstituut Nederland).

Langere tijd in het buitenland

Bent u langere tijd op reis in het buitenland en zet u daarom uw zorgverzekering stop? Dan hebt u geen recht meer op zorgtoeslag. U moet uw zorgtoeslag dan stopzetten.

Ik betaal mijn premie niet

Betaalt u uw zorgpremie niet? Dan meldt uw zorgverzekeraar u aan als wanbetaler bij het CAK. Op verzoek van het CAK betalen wij uw zorgtoeslag uit aan het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). Dit doen we totdat de schuld aan uw zorgverzekeraar is afgelost. U krijgt hierover een brief van het CJIB.

Onterecht niet verzekerd

Als u of uw eventuele toeslagpartner onterecht geen zorgverzekering heeft, hebt u geen recht op zorgtoeslag. Ontvangt u zorgtoeslag? Dan zetten wij deze stop. Te veel ontvangen toeslag moet u terugbetalen. Sluit u zelf weer een zorgverzekering af, of sluit het CAK namens u een zorgverzekering af? Dan kunt u weer zorgtoeslag aanvragen. Lees meer hierover op hetcak.nl.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.