Hoeveel belasting betaalt u over uw aanmerkelijk belang?

Over uw belastbaar inkomsten uit aanmerkelijk belang betaalt u:

Jaar

Percentage

2019

25%

2018

25%

2017

25%

Hebt u het hele jaar een fiscale partner of kiest u hiervoor? Dan mag u de totale inkomsten uit aanmerkelijk belang verdelen over u en uw fiscale partner. Elke verdeling mag zolang het totaal maar 100% is.

U verrekent de ingehouden Nederlandse dividendbelasting op aandelen uit aanmerkelijk belang en op aandelen uit sparen en beleggen in uw aangifte inkomstenbelasting.

Voorbeeld

Uw bruto dividend is € 10.000.  De bv houdt hierop 15% dividendbelasting in. U ontvangt een netto dividend van € 8.500.

In uw aangifte geeft u onder reguliere voordelen het bruto dividend aan van € 10.000. Hierover betaalt u € 2.500 inkomstenbelasting. De ingehouden dividendbelasting van € 1.500 wordt hiermee verrekend. U geeft dit aan onder te verrekenen ingehouden dividendbelasting.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.