Voorbeeld: alleenstaande met € 1.250.000 vermogen

U bent alleenstaand en hebt € 1.250.000 vermogen. U hebt geen schulden. 
Uw grondslag sparen en beleggen is dan € 1.250.000 - € 25.000 heffingsvrij vermogen = € 1.225.000. 
Wij berekenen uw voordeel aan de hand van de schijven in box 3.

Volgens de Tabel berekening voordeel uit vermogen over 2017, valt
€ 75.000 in de 1e schijf, 
€ 900.000 in de 2e schijf en 
€ 250.000 in de 3e schijf.

Schijven in box 3 Totaalbedrag in schijf Verdeling bedrag in schijf Percentage Voordeel
1 € 75.000 67% x € 75.000 =

€ 50.250

1,63% x € 50.250 €     819
1 € 75.000 33% x € 75.000 =

€ 24.750

5,39% x € 24.750 €  1.334
2 € 900.000 21% x € 900.000 =

€ 189.000

1,63% x € 189.000 €  3.081
2 € 900.000 79% x € 900.000 =

€ 711.000

5,39% x € 711.000 € 38.323
3 € 250.000 100% x € 250.000 =

€ 250.000

5,39% x € 250.000 € 13.475
Totaal voordeel box 3 € 57.032

De berekening van uw voordeel in de 1e schijf gaat zo:
Voor 67% x € 75.000 = € 50.250 geldt het percentage van 1,63%.
Uw voordeel is dus 1,63% x € 50.250 = € 819.

Voor 33% x € 75.000 = € 24.750 geldt het percentage van 5,39%.
Uw voordeel is dus 5,39% x € 24.750 = € 1.334.

Uw voordeel in de 1e schijf is in totaal € 2.153 (€ 819 + € 1.334).

De berekening van uw voordeel in de 2e schijf gaat zo:
Voor 21% x € 900.000 = € 189.000 geldt het percentage van 1,63%.
Uw voordeel is dus 1,63% x € 189.000 = € 3.081.

Voor 79% x € 900.000 = € 711.000 geldt het percentage van 5,39%.
Uw voordeel is dus 5,39% x € 711.000 = € 38.323.

Uw voordeel in de 2e schijf is in totaal € 3.081 + € 38.323 = € 41.404.

De berekening van uw voordeel in de 3e schijf gaat zo:
Voor 100% van € 250.000 = € 250.000 geldt het percentage van 5,39%.
Uw voordeel is dus 5,39% x € 250.000 = € 13.475.

De berekening van de belasting over uw voordeel in box 3 gaat zo:
Uw voordeel in box 3 is in totaal € 2.153 + € 41.404 + € 13.475 = € 57.032.
U betaalt over dit voordeel 30% belasting = € 17.110.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.