Rendement spaargeld 2013-2016: uitspraak Hoge Raad

U betaalt belasting over de inkomsten uit uw vermogen (box 3). Bijvoorbeeld over uw spaargeld. Voor de berekening van die belasting over de jaren 2013 tot en met 2016 gaan wij ervan uit dat de inkomsten uit uw spaargeld 4% zijn. Veel mensen zijn het daarmee niet eens en hebben bezwaar gemaakt, omdat de spaarrente lager is dan 4%.

Wij hebben deze kwestie voorgelegd aan de Hoge Raad via een 'procedure massaal bezwaar'. De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan en het gevolg hiervan is dat de Belastingdienst dit massaal bezwaar afwijst.

Wat betekent het voor mij als ik bezwaar heb ingediend?

Het massaal bezwaar wijzen we af met een collectieve uitspraak. Dit betekent dat we uw aanslag niet aanpassen. U krijgt hierover ook geen brief. De collectieve uitspraak publiceren we in de Staatscourant.

Wat betekent het voor mij als ik uitstel van betaling heb gekregen?

Het uitstel trekken we in. Het belastingbedrag waarvoor u uitstel hebt gevraagd, moet u alsnog betalen. Over dit bedrag berekenen wij invorderingsrente.

Individuele uitspraak aanvragen

Het is mogelijk om een individuele uitspraak te vragen en daartegen in beroep te gaan. U moet dit verzoek doen binnen een redelijke termijn na publicatie van de collectieve uitspraak, bij de inspecteur waaronder u valt. Deze individuele uitspraak zal gelijk zijn aan de collectieve uitspraak. Het beroep kan alleen gaan over de algemene vraag of 4% rendement op het vermogen te hoog is. De vraag of er sprake is van een buitensporig hoge individuele last, kan dus niet aan de orde komen in deze procedure.

Let op!

Voor bezwaren tegen de vermogensrendementsheffing in aanslagen over 2017 en 2018 geldt een andere massaalbezwaarprocedure. Hierover zal de Hoge Raad apart uitspraak doen.

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.