Rendement spaargeld 2013-2016: uitspraak Hoge Raad

U betaalt belasting over de inkomsten uit uw vermogen (box 3). Bijvoorbeeld over uw spaargeld. Voor de berekening van die belasting over de jaren 2013 tot en met 2016 gaan wij ervan uit dat de inkomsten uit uw spaargeld 4% zijn. Veel mensen zijn het daarmee niet eens en hebben bezwaar gemaakt, omdat de spaarrente lager is dan 4%.

Wij hebben deze kwestie voorgelegd aan de Hoge Raad via een 'procedure massaal bezwaar'. De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan en het gevolg hiervan is dat de Belastingdienst dit massaal bezwaar afwijst.

Wat betekent het voor mij als ik bezwaar heb ingediend?

Het massaal bezwaar wijzen we af met een collectieve uitspraak. Dit betekent dat we uw aanslag niet aanpassen. U krijgt hierover ook geen brief. De collectieve uitspraak publiceren we in de Staatscourant.

Wat betekent het voor mij als ik uitstel van betaling heb gekregen?

Het uitstel trekken we in. Het belastingbedrag waarvoor u uitstel hebt gevraagd, moet u alsnog betalen. Over dit bedrag berekenen wij invorderingsrente.

Toezegging staatssecretaris

Een aantal belastingplichtigen heeft het oordeel van de Hoge Raad over hun bezwaar voorgelegd aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).

Oordeelt het EHRM in de proefprocedures over de jaren 2013 en 2014 dat sprake is van een schending van artikel 1, Eerste Protocol EVRM? En kent het EHRM een financiële genoegdoening toe aan de indieners van de klacht? Dan heeft de Staatssecretaris van Financiën toegezegd dat deze genoegdoening zal worden toegekend aan iedereen die valt onder de massaalbezwaarprocedure over de jaren 2013 tot en met 2016. Maar alleen als in hun situatie het EHRM deze schending ook zou hebben vastgesteld en een financiële genoegdoening zou hebben toegekend.

U valt onder de massaalbezwaarprocedure als u aan minstens 1 van deze punten voldoet:

  • u hebt bezwaar gemaakt tegen uw belastingaanslag over 2013, 2014, 2015 en/of 2016
  • uw belastingaanslag over 2013 of 2014 stond op 26 juni 2015 -het moment van de aanwijzing als massaal bezwaar- nog niet onherroepelijk vast. Dat betekent dat op 26 juni 2015 uw bezwaar- of beroepstermijn tegen de aanslagen 2013 en 2014 nog niet verstreken was.
  • u hebt uw belastingaanslag over 2015 en/of 2016 gekregen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.