Rendement spaargeld 2013-2016 voorgelegd aan Hoge Raad

U betaalt belasting over de inkomsten uit uw vermogen, bijvoorbeeld uw spaargeld. Voor de berekening van die belasting over de jaren 2013 tot en met 2016 gaan wij ervan uit dat de inkomsten uit uw spaargeld 4% zijn. Veel mensen zijn het daarmee niet eens en hebben bezwaar gemaakt, omdat de spaarrente lager dan 4% is. Wij hebben deze kwestie voorgelegd aan de Hoge Raad. Daarom is bezwaar maken meestal niet meer nodig. Want wij passen alle aanslagen over 2013 tot en met 2016 met een datum van 14 mei 2015 of later automatisch aan, als de Hoge Raad vindt dat wij onterecht uitgaan van een rendement van 4% over uw spaargeld.

Let op!

Voor bezwaren tegen de vermogensrendementsheffing in aanslagen over 2017 en 2018 geldt een andere massaalbezwaarprocedure. Lees meer hierover in onze nieuwsberichten:

Bezwaar maken is meestal niet nodig

Hebt u spaargeld waarover u belasting moet betalen?  En bent u het er niet mee eens dat wij uitgaan van een rendement van 4%? En geldt daarnaast 1 van de volgende situaties voor u:

  • U hebt aangifte gedaan, maar nog geen aanslag ontvangen.
  • U hebt een voorlopige aanslag ontvangen, maar nog geen definitieve aanslag over dat jaar.
  • U hebt een definitieve aanslag ontvangen met een datum van 14 mei 2015 of later.

Dan hoeft u geen bezwaar te maken als de hoogte van het zogenoemde forfaitair rendement van 4% over uw spaartegoed het enige is waarmee u het niet eens bent.

Waarom hoeft u geen bezwaar te maken?

Wij hebben besloten deze kwestie via een speciale procedure voor te leggen aan het hoogste rechtscollege in ons land (de Hoge Raad). Die procedure heet ook wel de 'procedure massaal bezwaar'. Wij hebben gevraagd of het percentage van 4% over spaargeld in strijd is met het Europese recht.

Totdat de Hoge Raad beslist, leggen we belastingaanslagen op waarbij we uitgaan van 4% rendement over uw spaargeld. Ontvangt u een aanslag, dan moet u die betalen. U kunt uitstel van betaling vragen voor dat deel van uw aanslag dat gaat over uw spaargeld. In uw verzoek om uitstel geeft u aan hoe hoog dat bedrag is.

Wat gebeurt er na de beslissing van de Hoge Raad?

Vindt de Hoge Raad dat wij onterecht uitgaan van een rendement van 4% over uw spaargeld? Dan passen wij alle aanslagen met een datum van 14 mei 2015 of later automatisch aan. Dat doen we ook als u geen bezwaar hebt gemaakt. U krijgt te veel betaalde belasting terug.

Vindt de Hoge Raad dat wij gelijk hebben? Dan passen we de aanslagen niet aan. We doen hierover dan een collectieve uitspraak die wij publiceren in de Staatscourant en op onze internetsite. Als u uitstel hebt gehad voor het betalen van belasting, dan trekken we dat uitstel in. U betaalt ons dan alsnog de resterende belasting (met rente).

Tegen de collectieve uitspraak kunt u niet in beroep bij de rechter. Wel kunt u bij de inspecteur een individuele uitspraak vragen en daartegen in beroep gaan. Dat beroep mag alleen gaan over de vraag of 4% rendement op uw spaargeld te hoog is.

Wanneer kunt u wel bezwaar maken?

U kunt wel bezwaar maken als:

  • u geen gebruik wilt maken van de 'procedure massaal bezwaar'
  • u het om andere redenen niet eens bent met uw definitieve aanslag

In al deze gevallen moet uw bezwaar bij ons binnen zijn binnen 6 weken na de datum van de aanslag.

U hebt al bezwaar gemaakt

Hebt u alleen tegen uw aanslag bezwaar gemaakt vanwege het gebruikte rendement van 4%? Dan doen wij geen uitspraak op uw bezwaar, totdat de Hoge Raad heeft beslist.

Hebt u bezwaar gemaakt tegen zowel het gebruikte rendement van 4% over uw spaargeld als tegen iets anders? Dan doen wij wel uitspraak op uw bezwaar. Daarbij wijzen we in elk geval uw bezwaar tegen het gebruik van 4% af. Als de Hoge Raad vindt dat wij op dit punt ongelijk hebben, dan passen wij uw aanslag op dat punt automatisch aan.

Hebt u bezwaar gemaakt tegen uw aanslag? En hebt u een uitspraak op bezwaar gekregen met een datum eerder dan 14 mei 2015? En loopt daar na 14 mei 2015 geen beroepsprocedure meer over? Dan passen wij uw aanslag niet meer aan.

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.