Berekening belasting over inkomen uit vermogen over 2018

U betaalt belasting over uw inkomen uit uw vermogen: de zogenoemde grondslag sparen en beleggen (box 3). Dat is de waarde van uw bezittingen min uw schulden en uw heffingsvrij vermogen. U gaat daarbij uit van de situatie op 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet.

Wij belasten niet de werkelijke opbrengst, maar een fictief rendement over de waarde van de grondslag sparen en beleggen.

In 2018 drie schijven in box 3

In 2018 zijn er 3 schijven voor het berekenen van het fictief rendement. Over het berekende fictieve rendement betaalt u 30% inkomstenbelasting.

Wij gaan ervan uit dat u meer rendement op uw vermogen behaalt naarmate u meer vermogen hebt. Ook gaan wij ervan uit dat u bij een hoger vermogen meer belegt dan spaart. We onderscheiden daarom twee rendementsklassen. Bij iedere volgende schijf gebruiken wij daarom een hoger percentage om het fictief rendement over uw vermogen te berekenen.

In de tabel hieronder ziet u hoe de schijven zijn opgebouwd.

Tabel berekening rendement op vermogen over 2018
Schijf Uw (deel van de) grondslag
sparen en beleggen
Percentage
0,36%
Percentage
5,38%
Percentage
gemiddeld
rendement
1 tot € 70.801 67% 33% 2,017%
2 vanaf € 70.801 tot € 978.001 21% 79% 4,326%
3 vanaf € 978.001 0% 100% 5,38%

Hoe berekenen wij het rendement over uw vermogen?

In schijf 1 berekenen wij over 67% van uw vermogen een rendement van 0,36%, en 
over de overige 33% berekenen wij een rendement van 5,38%.

In schijf 2 berekenen wij over 21% van uw vermogen een rendement van 0,36%, en 
over 79% van uw vermogen een rendement van 5,38%.

Valt een deel van uw vermogen in schijf 3? 
Dan berekenen wij over dat volledige deel een rendement van 5,38%.

Percentage gemiddeld rendement

In de tabel ziet u ook een gemiddeld rendement per schijf staan. Met behulp van dit percentage berekent u eenvoudig uw voordeel uit sparen en beleggen. Om afrondingsverschillen zo klein mogelijk te maken, staan er 3 cijfers achter de komma.

Hoe zijn de percentages en verdeling tot stand gekomen?

Deze percentages worden ieder jaar opnieuw berekend en zijn gebaseerd op een gemiddeld landelijk rendement.

Verdeling spaargeld en beleggingen
In de tabel ziet u dat wij ervan uitgaan dat u een bepaald deel van uw vermogen spaart, en een deel belegt. In schijf 1 (tot € 70.801 ) ziet die verdeling er bijvoorbeeld als volgt uit: 67% van het vermogen wordt gebruikt om te sparen en met de overige 33% wordt belegd.

Deze verdeling baseren wij op gegevens uit alle belastingaangiften over 2012. Wij beoordelen in 2020 of deze verdeling nog voldoende aansluit bij de realiteit.

Percentage inkomstenbelasting over het rendement

Over het berekende rendement betaalt u altijd 30% inkomstenbelasting.

Hebt u een fiscale partner?

Dan mag u uw gezamenlijke vermogen verdelen op de manier die voor u beiden het voordeligst is.

Let op!

De verdeling kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de uitbetaling van de algemene heffingskorting. Met de online aangifte bepaalt u gemakkelijk wat in uw situatie het meest voordelig is.

Voorbeelden berekening inkomen uit uw vermogen

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.